Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90200
Type of publication: Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vaidelys, Jonas
Title: Gėlių sortimento kaitos tendencijos Lietuvos miestų visuomeniniuose gėlynuose
Other Title: Flower assortment trends in common parterres of towns of Lithuania
Is part of: Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas: mokslo darbai = Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment: scientific articles. Kaunas : Kauno kolegija, 2016, nr.7 (12)
Extent: p. 118-124
Date: 2016
Note: ISSN 2335-7282 (online)
Keywords: gėlių sortimentas;sortimento kaita;taksonai;bioekologinės gėlių grupės;assortment of flowers;the assortment change taxa;bioecological group of flowers
Abstract: Gėlių sortimentas Lietuvos miestuose buvo tirtas 2004-2006, 2012- 2013 m. ir tyrimų rezultatai palyginti su 1980-1983 m. atlktais tyrimais. Gėlių sortimento kaitos palyginimui buvo ištirta 12 Lietuvos miestų visuomeniniai gėlynai. Nustatyta, kad gėlių sortimentas šių miestų gėlynuose padidėjo 31 taksonu (41,89%) ir tyrimo metais gėlynuose augo 105 taksonų gėlės.Sortimento pokyčius įvertinus pagal bioekologines grupes, pastebėta, kad daugelio gėlių bioekologinių grupių taksonų skaičius didėjo, išskyrus dvimetes gėles ir rožes, kurių taksonų skaičius sumažėjo. Kito ir pačio sortimento rūšinė sudėtis. Naujai auginama 17 taksonų vienmečių gėlių, 1 taksonas – dvimečių, net 40 taksonų daugiamečių gėlių, 2 taksonai – daugiamečių lauke nežiemojančių gėlių ir 1 taksonas rožių. Neauginama 3 taksonai vienmečių gėlių, 2 – dvimečių, 25 taksonai daugiamečių ir 2 taksonai rožių. Gėlių sortimento pokytį įvertinus absoliučiais skaičiais, matome, kad tirtuose miestuose auginamų gėlių sortimentas pakito 61 nauja gėlių rūšimi, o įvertinus tai, kad dalis gėlių nustota auginti, gėlių sortimentas padidėjo 29 taksonais
An assortment of field flowers of common parterres of Lithuanian cities was studied in 2004-2006, 2012- 2013 and the results are compared with data of research in 1980-1983. Flower assortment change the comparison was tested 12 Lithuanian cities, commons parterres. . It was found that these cities assortment of flowers in flower taxon increased by 31 (41.89 %) and the investigation was in flower grew 105 taxa flowers. Assortment changes evaluated by bioecological groups, it was observed that many of the flowers bioecological groups increased the number of taxa, with the exception of biennial flowers and roses, which decreased the number of taxa. Change and the same assortment of species composition, newly grown 17 taxa of annual flowers, 1 taxon - biennial , even 40 taxa of perennial flowers, 2 taxa - not wintering outdoors perennial flowers and rose 1 taxon. Bred on 3 taxa of annual flowers, 2 - biennial, 25 taxa of perennial and rose 2 taxa. Flower assortment change assessed in absolute terms, we see that the studied cities cultivated flower assortment changed 61 new flower species, and it is estimated that some of the flowers ceased to grow, flower assortment increased 29 taxon
Internet: http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2016_118_124.pdf
http://www.zak.lt/mokslo_darbai/2016_118_124.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.52 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.