Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/902
Type of publication: Straipsnis / Article
Author(s): Bernini, Andrea
Title: Comparing English in the contemporary world and Latin in the Roman empire : is linguistic imperialism a new phenomenon?
Other Title: Anglų kalbos šiuolaikiniame pasaulyje ir lotynų kalbos Romos imperijoje palyginimas : ar lingvistinis imperializmas naujas reiškinys?
Is part of: Darnioji daugiakalbystė, 2015, nr. 7, p. 16-34
Ancient Latin
English
Linguistic imperialism
Roman Empire
Language policy
Globalization
Senovės lotynų kalba
Anglų kalba
Lingvistinis imperializmas
Romos imperija
Globalizacija
Kalbų politika
Date: 2015
Abstract: Some scholars support the existence of a close similarity between the role played by Latin in the Roman Empire and by English in the contemporary world as supra-local languages, by resorting to the assumption of a close similarity between the Roman Empire and today’s globalized world. However, an overview on these two historical phenomena shows substantial differences. First of all, Latin was the supra-local language par excellence only in the Western part of the empire, because in the Eastern part this role was mostly played by Greek. In addition, during the Roman Empire Latin was the language of the administration, but on the whole it did not have a notable clout, since the actors that had traditionally played a key-role in spreading languages in Modern Europe were absent: the concept of national language was unknown, there was no compulsory education, and nothing comparable to mass-media existed. By focusing on the contemporary globalized society, one can observe that language is crucial in legitimizing the institutions, in supporting specific economic powers and the cultures related to such powers. In particular, the current linguistic imperialism of English is strictly bound to those economic powers that interlock with (and take advantage of) political, military, educational structures and mass-media (as significantly witnessed by the processes of McDonaldization and Coca-Colonization). The present comparison between past and present situations is not limited to these situations as such, but is aimed at better highlighting the respective differences: in this case, the recourse to the past is useful to see the contemporary issues concerning multilingualism under a different viewpoint
Kai kurie mokslininkai, remdamiesi prielaida, kad tarp Romos imperijos ir šiuolaikinio globalizuoto pasaulio egzistuoja didelis panašumas, teigia, kad Romos imperijos lotynų kalbos bei šiandienio pasaulio anglų kalbos kaip supralokalių kalbų vaidmenys yra labai panašūs. Vis dėlto šių dviejų istorinių reiškinių apžvalga atskleidžia reikšmingus skirtumus. Pirma, lotynų kalba buvo supralokali kalba par excellence tik vakarinėje imperijos dalyje, kadangi rytinėje šį vaidmenį daugiausia atliko graikų kalba. Be to, nors Romos imperijos gyvavimo laikais lotynų kalba buvo administravimo kalba, apskritai ji neturėjo ypatingos įtakos, nes tuomet nebuvo tradicinių šiuolaikinės Europos kalbų sklaidos priemonių – nacionalinės kalbos koncepcija buvo nežinoma, nebuvo privalomo švietimo bei neegzistavo nieko panašaus į masines informavimo priemones. Žvelgiant į šiuolaikinę globalizuotą visuomenę, galima pastebėti, kad kalba – esminis institucijų įteisinimo ir specifinių ekonominių jėgų bei kultūrų, susijusių su tomis jėgomis, palaikymo elementas. Šiuolaikinis anglų kalbos lingvistinis imperializmas ypatingai susijęs su tomis ekonominėmis jėgomis, kurios susijungia ir pasinaudoja politinėmis, karinėmis, švietimo struktūromis ir masinės informacijos priemonėmis (tą akivaizdžiai parodo McDonaldizacijos ir Coca-Colanizacijos procesai). Straipsnyje pateikiamas praeities ir dabarties sąlygų palyginimas neapsiriboja tik pačiomis situacijomis, bet kartu siekiama labiau paryškinti atitinkamus skirtumus – šiuo atveju atsigręžimas į praeitį leidžia kitu rakursu pažvelgti į šiuolaikines daugiakalbystės problemas.
Internet: https://eltalpykla.vdu.lt/1/902
http://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.7.1
https://hdl.handle.net/20.500.12259/902
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 7

Files in This Item:
Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

130
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.