Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90199
Type of publication: research article
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Atkočiūnienė, Vilma;Štareikė, Eglė
Title: Kaimo vietovių vystymo organizacinio mechanizmo funkcionavimu suinteresuotų veikėjų analizė
Other Title: Stakeholders, rela ted to organiza tional mechanism of rural areas development functioning, analysis
Is part of: Regional formation and development studies : journal of social sciences. Klaipėda: Klaipėdos universiteto leidykla, No. 3 (20) (2016)
Extent: p. 7-19
Date: 2016
Note: eISSN 2351-6542
Keywords: Organizacinis mechanizmas;Kaimo vietovių vystymas;Suinteresuotieji;Organizational mechanism;Development of rural areas;Stakeholders
Abstract: Kaimo vietovių vystymosi procesas tampa vis labiau atviras ir kompleksiškas. Aiškesnis ir skaidresnis suinteresuotų veikėjų poveikis kaimo vietovėse priimamiems sprendimams ir atliekamiems veiksmams. Vystymosi iniciatyvų sėkmę ir efektyvumą garantuoja suinteresuotų veikėjų tikslai, neatsiejami nuo kaimo organizacijų vystymosi tikslų. Kaimo vietovių vystymosi organizacinis mechanizmas sinchronizuoja suinteresuotų veikėjų ir kitų mechanizmo elementų veiksmus, jų sąveiką, organizacinius pokyčius: derinami suinteresuotųjų interesai ir motyvuojama prisidėti prie kaimo vietovių vystymosi iniciatyvų, siekiant spręsti esamas problemas. Šio straipsnio tikslas – apibrėžti kaimo vietovių vystymo organizacinį mechanizmą ir nustatyti jo funkcionavimu suinteresuotas šalis. Atliekant tyrimą išanalizuota mechanizmo sąvokos raida, kuri sudarė prielaidas sukurti kaimo vietovių vystymo organizacinio mechanizmo sąvoką. Išanalizuotos Lietuvos 2007–2013 m. vietos plėtros strategijose numatytos 51-os vietos veiklos grupės misijos, leidusios identifikuoti kaimo vietovių vystymo organizacinio mechanizmo funkcionavimu suinteresuotus veikėjus
Process of rural areas development becoming more open and complex. Impact of stakeholders is getting more clear and transparent for decisions and acts which are done in rural areas. Success and effectiveness of development initiatives ensuring stakeholder’s goals that need to be linked with development purposes of rural organizations. Organizational mechanism of rural areas development synchronizes actions and interactions of stakeholders and other elements of the mechanism, organizational changes and also combines interests of stakeholders and motivates them to contribute to rural development initiatives in order to solve existing problems. The purpose of this article – to define organizational mechanism of rural areas development and determine stakeholders related with mechanism’s functioning. Research objectives: 1) determine factors affecting complexity of the rural areas development; 2) identify the main elements and processes of organizational mechanism of rural areas development; 3) reveal stakeholders and their interests of Lithuanian rural areas development. During the investigation the evolution of the mechanism concept was analyzed, that created preconditions for creation of concept of organizational mechanism of rural areas development. The missions analysis of Lithuania’s 51 local development strategies (2007–2013 year) allowed to identify stakeholders, that are related to organizational mechanism of rural areas development functioning
Internet: http://journals.ku.lt/index.php/RFDS/article/view/1340/pdf_1
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.79 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jan 6, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 6, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.