Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90127
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Balevičius, Giedrius;Kriaučiūnaitė-Neklejonovienė, Vilma
Title: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektų sprendinių tyrimai
Other Title: Research of solutions of preparing rural development land use projects
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 4(11)
Extent: p. 6-14
Date: 2016
Keywords: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektai;Sprendiniai;Ūkininko sodybos vietos parinkimas;Rural development land use project;Selection a location for a farmstead
Abstract: Kaimo plėtros žemėtvarkos projektuose svarbu įvertinti sprendinių poveikį teritorijos vys-tymo darnai ir planuojamai veiklos sričiai, ekonominei, socialinei, gamtinei aplinkai bei kraštovaiz-džiui. Straipsnyje siekiama išsiaiškinti, ar projektai rengiami vadovaujantis visais teisės aktais ir tai-syklėmis. Siūloma nauja metodika padės nagrinėti ir vertinti kaimo plėtros žemėtvarkos ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai projektinius sprendinius. Didelis dėmesys skiriamas melioracijai, specialiosioms žemės ir miško naudojimo sąlygoms, dirvo-žemiui, žemėnaudų ekologiniam stabilumui bei poveikiui gamtinei aplinkai ir kraštovaizdžiui. Patei-kiamos rekomendacijos konkretesnei bei efektyvesnei sprendinių poveikio vertinimo ataskaitai suda-ryti
In rural development land use projects it is important to assess the impact of solu-tions on the sustainability of territorial development and the planned field of activity as well as on economic, social, natural environment and landscape. The article is intended to find out whether such projects are prepared on the basis of all legal acts and regulations. New methodology, which could assist in analyzing and evaluating solutions of rural development land use projects concerning the selection of a location for a farmstead and/or construction area of buildings essential for agriculture, is proposed. Special attention is paid to reclama-tion, special land and forest use conditions, soil, ecological stability of agricultural utilities, impact on the environment and landscape
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/90127
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.12 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.