Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90104
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Tumėnas, Gytis
Title: Perinčių paukščių bendrijų dinamika atželiančiose pušynų kirtavietėse
Other Title: Breeding birds communities dynamics in pine clear cut
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 248-252
Date: 2016
Keywords: Paukščių bendrijų dinamika;Plynos kirtavietės;Dvikartinis kartografavimas;Birds community dynamics;Clear cuts;Two-time mapping
Abstract: Perinčių paukščių bendrijų dinamikos tyrimai buvo atlikti Zarasų miškų urėdijos Salako ir Gražutės girininkijų miškų masyvuose 2013 ir 2015 metais. Duomenys rinkti plynai kirstose pušynų kirtavietėse. Seniausios tirtos atželiančios kirtavietės 2015 metų apskaitose – 17 metų. Kirtavietėse buvo taikomas dvikartinio kartografavimo metodas, kuomet kiekviena kirtavietė per veisimosi sezoną apskaitoma du kartus. Nustatyta, kad per dvejus metus paukščių gausa padidėjo 9,7 %, labiausiai jaunose kirtavietėse – 15,1 %, vidutinio amžiaus kirtavietėse – 7,6 %, senose – 7,4 %. Paukščių tankumas (porų/ 10 ha) taip pat padidėjo, išskyrus vidutinio amžiaus kirtaviete, kuriose tankumas beveiknepakito. Daugiausia rūšių užfiksuota senose kirtavietėse, mažiausiai – šviežiose. Lyginant dvejas apskaitas, rūšių skaičius labiausiai padidėjo senose kirtavietėse (14,1 %), vidutinio amžiaus – 5,4 %, jaunose – sumažėjo 3,7 %
Breeding birds community dynamics studies were carried out in Zarasai forest enterprise Salakas and Gražutė forest in 2013 and 2015 years. The data were collected in pine clear cuts. The oldest clear cut in 2015 yers was 17 years old. In clear cuts data were collected using two-time mapping method, when each clear cut during the breeding season evaluate two times. It was found, that within two years birds abundance increased by 9,7 %. The most abundance increase in young clear cut – 15,1 %, middle-aged – 7,6 %, in old – 7,4 %. Birds density (pairs/ 10 hectare) also increased, except middle-aged clear cuts, where density practically unchanged. Talking about different birds species, mostly species was found in old clear cuts, at least – young clear cuts. Comparing two research (2013 and 2015 years) find, that species number mostly increased in old clear cuts (14,1 %), middle-aged – 5,4 %, young clearcuts – decreased 3,7 %
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

26
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.