Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/90022
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorVaitkus, Evaldas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T03:23:15Z-
dc.date.available2019-05-18T03:23:15Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.otherVDU02-000051612-
dc.identifier.urihttp://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf-
dc.description.abstractŠernų populiacijos, gausos ir migracijos kryptys analizuotos VĮ Telšių miškų urėdijos Platelių girininkijos miškuose 2014–2016 metais. Darbo tikslas – ištirti šernų populiacijos būklę ir galimas migracijos kryptis medžioklės ploto vienete „Žemaitijos klubo“ teritorijoje. Šernų populiacijos būklė buvo įvertinta nustatant šernų populiacijos gausą 9666 ha plote. Apskaitos atliktos šiais metodais: tiesioginiu vizualiniu apskaitos metodu, kvartaliniu apskaitos metodu ir išvarymo iš kvartalų apskaitos metodu. Palyginus šiais metodais gautus duomenis nustatyta, kad medžiotojų klubo „Žemaitija“ medžioklės plotų teritorijoje šernų yra 58 individai. Bendras šernų populiacijos tankis medžioklės plotuose yra 6,0 vnt./1000 ha. Šernų migracijos kryptims ir nuotoliams nustatyti buvo stebimi įsagais pažymėti 4 šernai (metiniai) ir nepažymėtų šernų banda, kurią sudarė 12 individų (jaunikliai be motinos). Vertinant šernų migracijos kryptis ir nuotolius buvo nustatyta, kad šernų jaunikliai be motinos nukeliauja iki 10 km, o šernų jaunikliai, kurie laikosi bandoje su motina, nukeliauja iki 4 km. Nustatyta, kad jauniklių banda, gyvenanti be motinos, užima 900 ha teritorijąlt
dc.description.abstractBoar population abundance and migration trends analyzed Telsiai Forest Enterprise Plateliai the forest district in 2014-2016. Work aiming to set to explore the wild boar population in the state and the possible direction of migration hunting area unit Zemaitija club territory. Boar population status was evaluated in determining the abundance of wild boar population in 9666 ha. Accounting made the following methods: a direct visual method of accounting, the block method of accounting, the expulsion of the blocksmethod. Based upon the methods compared the data obtained showed that hunters club "Zemaitija" hunting grounds in the territory of wild boar abundance is 58 individuals. The overall population density of wild boar hunting groundsof 6.0 vnt./1000 hectares.Kabanovmigrationdirectionsand distances set was monitored tags marked 4 boars (juveniles) and unmarked wild boars which consisted of 12 individuals (juveniles without a mother). The assessment of wild boar migration directions and distances was found that boars young without a mother travels up to 10 km, and the young boar who follow the herd with her mother travels up to 4 km. It was found that the offspring herd, living without a mother occupied 900 hectares of territoryen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 232-236-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofJaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016-
dc.subjectŠernailt
dc.subjectMigracijalt
dc.subjectPopuliacijalt
dc.subjectMigrationen
dc.subjectthe Populationof boaren
dc.subject.classificationStraipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)-
dc.subject.otherMiškotyra / Forestry (A004)-
dc.titleŠernų populiacijos gausa ir migracijos kryptys medžioklės plotų vieneto „Žemaitija“ teritorijojelt
dc.title.alternativeWild boar population abundance and migration during the hunting plot unit "Žemaitija" territoryen
dc.typeconference paper-
dcterms.bibliographicCitation6-
dc.date.updated2018-10-17T10:45Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "51612"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "code": "P2c", "subject": ["A004"], "url": ["http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "A", "original": true, "pages": 5, "sheets": 0.357, "timestamp": "20181017104546.0", "account": {"year": 2016, "late": false}, "na": 1, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 1, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 1, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "A55CA68602121BA18C4FBFA56B04EA8C", "lname": "Vaitkus", "fname": "Evaldas", "status": "0", "name": "Vaitkus, Evaldas"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

8
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.