Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89982
Type of publication: conference paper
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Mikašauskas, Albertas
Title: Skirtingų apsaugos priemonių panaudijimo efektyvumas Panevėžio miškų urėdijoje
Other Title: Different protection use efficiency in Panevezys forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 237-243
Date: 2016
Keywords: Poveikis;Želdiniai;Apsaugos priemonės;Influence;Afforestment;Protection
Abstract: Panevėžio miškų urėdijoje veisiasi trijų rūšių elniniai: briedžiai, stirnos, elniai. Daugiausia jie telkiasi jaunuolynuose, padarydami jiems nemažai žalos. Tirtuose eglės su pušies priemaiša jaunuolynuose elninių tankis neviršijo leistinų normų, todėl medynams padaryta žala didelės neigiamos įtakos neturėjo. Medynai išliko patenkinamos būklės. Panevėžio miškų urėdijoje 2010–2015 metais atkurta 164,6 ha miško. Skirtingais metais atkuriamų miškų plotas labai skyrėsi, pvz.: 2010 metais – 75,0 , 2011 –16,6 , 2012– 25,7 , 2013 –13,5 , 2014 – 14,4 , 2015 – 19,4 ha. Vidutiniškai per metus atkuriama 27,4 ha miško. Įvertinus apsaugos priemonių panaudojimą Panevėžio miškų urėdijoje nustatyta, kad nuo 2010 iki 2015 metų repelentais buvo apdorota 4624,2 ha miško želdinių ir žėlinių. Tvoromis nuo 2010 iki 2015 metų buvo apsaugota 202,4 ha miško želdinių ir žėlinių. Panaudojant individualias apsaugas buvo apsaugota 30,6 ha ąžuolo sodinukų. Daugiausiai repelentais miško želdinių ir žėlinių buvo apdorota 2011 metais, tuo tarpu 2010 metais – mažiausiai – 613,5 ha. Vertinant želdinių apsaugos būdą tvėrimą tvoromis nustatyta, kad daugiausiai želdinių ir žėlinių šiomis apsaugos priemonėmis buvo apsaugota 2012 metais – 56,6 ha, o tuo tarpu mažiausiai tvorų tverta buvo 2010 metais – 20,2 ha. Individualiomis miško apsaugos priemonėmis daugiausiai miško želdinių ir žėlinių buvo apsaugota 2010 metais – 25,2 ha, mažiausiai – 2013 metais – 0,1 ha. 2014 metais šios apsaugos priemonės Panevėžio miškų urėdijoje nebuvo panaudotos
In Panevezys forest enterprise breed three types of deer: moose, roe deer, deer. Most are concentrated in the young, making them significant damage. Analyzed with spruce pine impurity in young deer density did not exceed the permissible norms, therefore, stands damage to a significant negative impact they had. Stands remained in satisfactory condition. Panevezys forets enterprise 2010 - 2015 was afforested to 164.6 ha. On a year playback forest area quite significantly differed: in 2010 - 75.0 ha, 16.6 ha in 2011 In 2012 - 25.7 ha, 13.5 per cent in 2013 ha, in 2014 - 14.4 ha, in 2015 - 19.4 ha. The average yearly restored 27.4 ha. The evaluation of the use of protective measures Panevezys forest enterprise found that from 2010 to 2015 were treated with repellents.4624.2 ha of forest plantations. Fences from 2010 to 2015 were protected 202,4 ha of forest plantations. Using personal protection was secured 30.6 ha of oak trees. Most repellents forest plantations were treated in 2011, while in 2010 - at least 613.5 ha. The evaluation method of plantation protection fencing fences showed that most plantations these safeguards were protected in 2012 - 56.6 ha, while at least fences tverta was in 2010, 20.2 ha. Individual forest protection measures mainly forest plantations and precommercial was protected in 2010, 25.2 ha, at least - in 2013 - 0.1 ha. It should also be noted that in 2014 these safeguards in Panevezys forest enterprise has not been used
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.51 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.