Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89949
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Čeponis, Andrius
Title: Rekultivuoto Kalnėnų karjero želdinių būklės įvertinimas
Other Title: The plantation condition assessment of recultivated Kalnėnai quarry
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 151-155
Date: 2016
Keywords: Želdinių būklė;Rekultivuotas karjeras;Condition of plantation;Recultivated quarry
Abstract: Želdinių būklė įvertinta Jurbarko raj. Pašvenčio girininkijoje esančiame rekultivuotame Kalnėnų karjere. Želdinių būklės tyrimai atlikti 2015 m. gegužės–rugpjūčio mėn. Dendrometriniai želdinių rodikliai įvertinti pagal 2004 ir 2014 m. sklypinės inventorizacijos duomenis. Nuo 2004 iki 2014 m. pušynų plotas padidėjo 1,8 ha, o beržynų sumažėjo 1,8 ha. Dešimties metų laikotarpiu 0,345±0,172 % padidėjo tik pušies rūšinės sudėties koeficientas. Karjero teritorijoje nežymiai sumažėjo beržo, blindės, drebulės, eglės ir juodalksnio rūšinės sudėties koeficientai, taip pat atsirado savaiminio ąžuolo ir baltalksnio medžių. Nustatyta, kad savaiminės kilmės pušynų būklė blogesnė 0,32±0,16 balo, lyginant su kultūrinės kilmės pušynais. Savaiminės kilmės beržynų būklė taip pat buvo blogesnė 0,27±0,135 balo nei kultūrinės kilmės. Nepriklausomai nuo medyno kilmės tiek beržynai, tiek pušynai rekultivuotame Kalnėnų karjere buvo silpnai pažeisti. Sklypinės inventorizacijos duomenimis, 2004–2014 m. kultūrinės ir savaiminės kilmės pušynuose bei kultūrinės kilmės beržynuose vidutinė boniteto klasė nepakito. Savaiminės kilmės beržynų bonitetas pagerėjo 0,765±0,382 klasės. 2004–2014 m. vidutinis kultūrinės kilmės pušynų skalsumas padidėjo 0,055±0,03 (t-testas, p = 0,0358) vieneto. Vidutinis skalsumas 2004–2014 m. nepakito savaiminės ir kultūrinės kilmės beržynuose ir savaiminės kilmės pušynuose. 2004–2014 m. pušies medynų tūris 1 ha padidėjo 2,21 karto, o beržynų – 2,81 karto
The plantations condition have been estimated in the recultivated quarry of Pašventys forest district in the Jurbarkas county. The condition of plantations were investigated in 2015 from May to August. Dendrometric plantations indicators assessed according the basis of 2004 – 2014 site inventory data. From 2004 to 2014 pine forest area increased by 1,8 ha and birch decreased 1.8 hectares. In the ten-year period only pine species composition rate been increased 0,345±0,172 percent. In quarry territory decreased species composition ratios of birch, sallow, aspen, spruce and alder. The oak and alder trees have been grow naturally in this recultivated quarry. It was estimated that naturally grown pine forest condition worse 0,32 ± 0,16 points compared with the cultural background pine. The naturally grown birch conditions were also worse 0,27±0,135 points as cultural background. In the recultivated Kalnėnai quarry the both birch and pine forest was slightly damaged regardless of the forest origin. According 2004 – 2014 site inventory data the cultural and naturally grown pine and cultural backgrounds birch average bonitet class remained unchanged. The naturally grown birch bonitet improved 0,765±0,382 class. 2004 – 2014 m. the average cultural backgrounds pine forests stocking level increased by 0,055 ± 0,03 (t-test, p = 0,0358) unit. The average stocking level have been unchanged on the naturally grown and cultural backgrounds birch and naturally grown pine forest. The 1 ha of pine forest volume increased 2,21 and 1 ha of the birch forest increased 2,81 times
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.42 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.