Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89948
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Giedraitienė, Dovilė
Title: Antropogeninės veiklos Dovinės upės baseine optimizavimas siekiant sumažinti neigiamą jos įtaką ekosistemoms
Other Title: The optimization of anthropogenic activity in Dovinė river basin in order to reduce its negative impact
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 156-159
Date: 2016
Abstract: Dovinės upės baseine, kuris apima Žuvinto biosferos rezervatą, Amalvo ežerą bei pelkes, Dusios, Simno, Giluičio ir kitus ežerus, Palių durpyną, Dovinės, Amalvos – Šlavantos,, Spernios ir kitas upes, yra per 60 % žemės ūkio paskirties žemės. Iš Dusios ežero išteka Spernios upė, iš kurios pripildomi Simno žuvininkystės tvenkiniai, kurių nuotekos išleidžiamos taip pat į Spernios upę. Nuo Dusios ežero iki Simno žuvininkystės tvenkinių pagrindinis fosforo šaltinis – Kalesninkų kaimas (Simno seniūnija), kuriame nėra centralizuoto nuotekų surinkimo ir jų valymo įrenginių. Šios upės baseinui keliamas pagrindinis uždavinys – vandens telkinių taršos dėl antropogeninės veiklos mažinimas. Tai būtų galima pasiekti kryptingai reguliuojant žemės ūkio veiklą taip, kad į aplinką patektų kuo mažiau ūkinės veiklos produktų, teršiančių vandenis. Dovinės upės baseiną reikėtų įtraukti į žemės ūkio taršos ir žemės naudojimo monitoringo tinklą daugiamečiams stebėjimams. Būtina vykdyti žemdirbių mokymą pagal specialias Dovinės upės baseino agrarinėms teritorijoms sukurtas programas. Igliaukos, Krosnos ir Simno seniūnijų agrarinių teritorijų prioritetai turėtų būti Dovinės upės baseino ekologiškai jautrių plotų išskyrimas į atskirą funkcinę zoną, kuriai būtų nustatomas specialus žemės naudojimo ir tvarkymo režimas, taip pat ekologinės ir tausojamosios žemdirbystės sistemų plėtojimas, specializavimasis mėsinėje galvijininkystėje. Kad Žuvinto biosferos rezervatui būtų daroma kuo mažesnė ūkinės veiklos keliama neigiama įtaka, reikalingos atitinkamos valstybinio reguliavimo priemonės
Dovinė River Basin includes Žuvintas Biosphere Reserve, Amalvas Lake and Marsh, Dusia, Simnas, Giluitis and other lakes, Palios Moor, Dovinė, Amalva – Šlavanta, Spernia and other rivers. Agricultural land covers 60 % of Dovinė River Basin. From Dusia lake flows out Spernia River from wich is filled Simnas fishponds, which wastewater is released also to Spernia River. From Dusia lake to Simnas fishponds the main source of phosphorus is Kalesninkai village (Simnas eldership), where there is no centralized wastewater collection and their cleaning equipment. The reduction of water pollution from agricultural sources is the main challenge occurring in this river basin. This problem could be solved by regulating agricultural activities – reducing the number of agricultural products which cause the pollution of water. The results of the work. Dovinė River Basin should be integrated into the monitoring network of the agricultural pollution and the use of land for the multiannual observations. It is necessary to use the special programs for agrarian territories of Dovinė River Basin and to implement the training of local farmers. The development of ecological and sustainable agricultural systems should be the main priority in the agrarian territories of Igliauka, Krosna and Simnas elderships. Also, these elderships should isolated Dovinė River Basin ecologically sensitive areas and to separate them to functional areas and specialized in beef cattle. It is necessary concerned measures of state regulation in case to reduce the negative anthropogenic activity to Žuvintas Biosphere Reserve ecosystems
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

53
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

10
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.