Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89932
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Jodaugienė, Darija;Sinkevičienė, Aušra;Adamavičienė, Aida;Steponavičienė, Vaida;Munikienė, Jurgita
Title: Organinių mulčių poveikis dirvožemio savybėms
Other Title: The influence of organic mulches on soil properties
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 3
Extent: p. 114-122
Date: 2016
Keywords: Organiniai mulčiai;Dirvožemio fizikinės savybės;Agrocheminės savybės;Organic mulch;Soil chemical properties;Physical properties
Abstract: Tyrimai atlikti 2011–2012 m. Prienų rajone, Būčkiemio kaime, Jurgitos Munikienės ūkyje (54°42’N, 24°2’E). Tyrimo tikslas – įvertinti organinių mulčių įtaką dirvožemio fizikinėms (šlyties pasipriešinimui, drėgmei, temperatūrai) ir agrocheminėms (pH, judriajam fosforui ir kaliui, suminiam azotui) savybėms. Eksperimento dirvožemis – karbonatingas giliau glėjiškas išplautžemis (Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisol) (Buivydaitė ir kt., 2001). Granuliometrinė sudėtis – drenuotas vidutinio sunkumo priemolis ant priesmėlio paklotu moreniniu moliu. 2011 m. auginti burokėliai, o 2012 m. – bulvės. Eksperimento variantai: 1) nemulčiuota, 2) smulkinti žieminių kviečių šiaudai, 3) pjuvenos, 4) smulkinta žolė. Šiaudų, pjuvenų ir žolės mulčias uždėtas 7 cm storio sluoksniu. Apskaitinio laukelio ilgis – 3,5 m, plotis – 2,0 m. Variantai pakartojimuose išdėstyti rendomizuotai. Eksperimentas vykdytas 4 pakartojimais. Tyrimais nustatyta, kad dirvos paviršių mulčiuojant pjuvenų ir šiaudų mulčiais dirvos temperatūra ir šlyties pasipriešinimas mažėjo, o drėgmės atsargos didėjo, palyginti su nemulčiuota dirva. Organiniai mulčiai neturėjo esminės įtakos judriojo fosforo ir judriojo kalio kiekiui dirvoje, tačiau paskleistas žolės mulčias didino suminio azoto kiekį. Koreliacinės regresinės analizės duomenimis, nustatytas stiprus statistiškai patikimas koreliacinis priklausomumas tarp kalio kiekio dirvožemyje ir bulvių derlingumo. Didėjant kalio kiekiui didėjo ir bulvių gumbų derlingumas
Experiments were carried out in 2011–2012. The experiments were done in Būčkiemis Village, Prienai District. The soil type was Calc(ar)i–Endohypogleyic Luvisol. The aim of this experiment was to determine the influence of organic mulches on soil properties. In 2011 red beets and in 2012 potatoes were grown. The experiment design was as follows: 1) without mulching, 2) straw, 3) sawdust, 4) grass. It was determined by the experiments that different soil surface mulching by sawdust and straw mulch decreased the soil temperature and shear resistance, but increased the humidity, compared with the unmulched soil. Organic mulches had no significant impact on the available phosphorus and potassium in the soil, but the spread of grass mulch increased the total amount of nitrogen in the soil. The correlation and regression analysis established a strong, statistically significant relationship between the potassium content of the soil and the potato yield. Increasing the amount of potassium, the potato tuber yield also increased
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3358/2163
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.