Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89926
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Sinkevičiūtė, Vilma
Title: Apleistos žemės ūkio paskirties žemės analizė marijampolės savivaldybės Sasnavos kadastro vietovėje
Other Title: The analysis of abandoned agricultural land in the Sasnava cadastral area of Marijampole municipality
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 4(11)
Extent: p. 45-50
Date: 2016
Keywords: Apleista žemė;Žemės sklypas;Abandonded land;Land plot
Abstract: Šiuo metu Lietuvoje yra dideli apleistos ir nenaudojamos pagal žemės naudojimo paskirtį žemės plotai. Kadangi žemė yra apleista, todėl galima teigti, kad ji degraduoja. Apleistos žemės plotai yra tiek privačioje, tiek valstybinėje žemėje. Daugelio autorių darbuose nustatyta, kad žemės aplei-dimo priežastys gali būti: gamtinės (sklypo nuolydis, žemės kokybė, reljefas), socialinės (migracija), demografinės (gyventojų senatvės lygis), ekonominės (sumažėjusi paklausa žemės ūkio produkcijai), žemės ūkio politikos (išmokų dydis ir jų regionalizavimas), istorinės (kolektyvinių ūkių griūtis, smulki žemėnauda, žemės ūkio ir maisto sistemų išardymas), teisinės (žemės perleidimo problemos, kai nėra kam perduoti ūkį). Darbo tikslas - atlikti apleistos žemės ūkio paskirties žemės analizę Marijampolės rajono Sasnavos kadastro vietovėje. Išanalizavus Geoportalo duomenis nustatyta, kad apleistos žemės Marijampolės rajono Sasnavos kadastro vietovėje yra 21,08 ha. Šis žemės plotas išsidėstęs 31 plote. Apleistos žemės Sasnavos kadastro vietovėje daugiausiai yra šiaurinėje vietovės dalyje. Pagrindinės priežastys dėl ko žemė ap-leista yra šios: mažo našumo žemė, nemelioruota žemė, savininkų nenoras užsiimti žemės ūkio veikla
Currently in Lithuania there are large plots of abandoned land which is not used agriculturally. Since the land is abandoned, it could be stated that it is being degraded. The plots of land are situated in private and as well as in the state land. According to many au-thors, the reasons of land abandonment may be natural (the slope of a plot, the quality of land and terrain), social (migration), demographic (the age of population), economic (re-duced demand of agricultural production), agricultural policy (the amount of benefits and regionalization), historical (the collapse of collective farms, small land use, the wrecking of agricultural and food systems), legal (the problems of land transfering). The aim of the work is to carry out the analysis of abandoned agricultural land in the Sasnava cadastral area of Marijampole municipality. Owing to the geo-portal data, it was established that there are 21,08 ha of abandoned land in Sasnava cadastral area of Marijampole municipality. This area of land is situated in 31 land plots. The abandoned land in Sasnava cadastral area is mainly located in the northern part of this cadastral area. The main reasons of abandoned land: low productivity land, un-claimed land and the unwillingness of the owners to engage in agricultural activities
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89926
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Sep 8, 2020

Download(s)

14
checked on Sep 8, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.