Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89849
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Grybauskienė, Vilda;Grybauskas, Evaldas;Vyčienė, Gitana
Title: Kompiuterinių programų naudojimo drėkinimo normai ir liejimo terminams nustatyti galimybės
Other Title: Possibilities of the use of computer programs for the determination of irrigation rate and watering terms
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 4(11)
Extent: p. 15-22
Date: 2016
Keywords: Drėkinimo norma;Kompiuterinės programos;Irrigation rate;Watering terms;Gomputer programs
Abstract: Vystantis daržininkystės ūkio sektoriui, ūkininkai skatinami auginti daržoves, atitinkančias kokybės reikalavimus, o tai įmanoma pasiekti tik drėkinant. Todėl dvipusis drėgmės režimo regulia-vimas yra būtina techninė priemonė kiekviename Lietuvos ūkyje. Pagrindiniu informaciniu šaltiniu pasirenkant kompiuterines programas testavimui buvo Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (JTMŽO) internetinis puslapis, kuriame patei-kiama visa informacija padedanti organizuoti ūkio darbus drėkinimo srityje. Vertinant darbą kompiu-terinėmis programomis buvo taikyta daugiakriterinė analizė pagal 5 kriterijus. Atlikus darbo aplinkos, diegimo, skaičiavimo programų vertinimą nustatyta, kad programa CROPWAT 8.0 pasižymi patogiu duomenų pateikimu vartotojams, programos išeities duomenų vi-zualumu ir informatyvumu, lengvu rezultatų suvokimu. Programa gali būti praktiškai pritaikoma prognozuojant drėkinimo normą daugeliui Lietuvoje auginamų kultūrų
With the development of horticultural sector, farmers are encouraged to grow vege-tables corresponding to the quality requirements which can be achieved only by irrigation. Therefore, moisture control is the necessary technical tool in every Lithuanian farm. The main reference source choosing computer programs for testing was the website of the Food and Agriculture Organization of the United Nations. In this website farmers can find information which helps to organize farm works in the field of irrigation. Evaluating the work of the computer program was applied multiple criteria analysis according to 5 cri-teria. The multi-criteria analysis with selected criteria has shown that the irrigation rate and other calculations are best executed with the computer program „CROPWAT 8.0“. The results calculated with this software are accurate and presented mostly graphically. The com-puter program can be practically applied to predicting the rate of irrigation for most crops in Lithuania
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89849
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.24 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

94
checked on Jan 17, 2021

Download(s)

14
checked on Jan 17, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.