Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89819
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Vainorienė, Rimanta;Burbulis, Natalija;Blinstrubienė, Aušra;Jonytienė, Vaida
Title: Egzogeninio prolino poveikis žaliosios šerytės (Setaria viridis L. Beauv.) atsparumui sausrai
Other Title: The effect of exogenous proline on resistance of green foxtail (Setaria viridis L. Beauv.) to drought stress
Is part of: Žemės ūkio mokslai. , 2016, t. 23, nr. 3
Extent: p. 130-138
Date: 2016
Keywords: Fotosintezės parametra;Prolinas;Tirpieji sacharidai;Sausra;Žalioji šerytė;Photosynthetic parameters;Proline;Soluble sugars;Drought;Green foxtail
Abstract: Tyrimai atlikti Aleksandro Stulginskio universiteto Jungtinių tyrimų centro (ASU JTC) Agrobiotechnologijos laboratorijoje. Tirtas egzogeninio prolino poveikis fotosintezės parametrų (maksimalus kvantų našumas, efektyvus kvantų našumas, nefotocheminis gesinimas ir fotocheminis gesinimas), tirpiųjų sacharidų ir endogeninio prolino pokyčių dinamikai žaliosios šerytės augaluose sausros sąlygomis. Sausros sąlygos sudarytos augalams esant 13 fenologinėje fazėje (pagal BBCH skalę), juos auginant programuojamoje auginimo kameroje. Nustatyta, kad sausros sąlygos skatino endogeninio prolino ir tirpiųjų sacharidų kaupimąsi žaliosios šerytės augaluose, tačiau mažino maksimalų ir efektyvų kvantų našumus bei didino nefotocheminį ir fotocheminį gesinimą. Maksimalaus kvantų našumo ir endogeninio prolino kiekio padidėjimas bei fotocheminio gesinimo sumažėjimas 15 ir 30 mM dėl egzogeninio prolino koncentracijų poveikio didino žaliosios šerytės atsparumą sausrai. Purškimas per lapus 45 mM egzogeninio prolino koncentracija inhibavo žaliosios šerytės fotosintezės sistemos veiklą sausros sąlygomis
The study was carried out at the ASU JRC Laboratory of Agrobiotechnology. The effect of exogenous proline on photosynthetic parameters (maximum quantum yield, effective quantum yield, non-photochemical quenching, and photochemical quenching), soluble sugars and proline content in green foxtail under drought stress was evaluated. It was found that drought conditions induced accumulation of endogenous proline and soluble sugars in green foxtail plants, but reduced the maximum and effective quantum yield as well as increased non-photochemical and photochemical quenching. Increasing in the maximum quantum yield and the endogenous proline content and decreasing in the photochemical quenching under the influence of 15 and 30 mM exogenous proline resulted in increasing of the green foxtail resistance to drought. Spraying with 45 mM concentration of exogenous proline inhibited green foxtail photosynthetic systems under drought conditions
Internet: http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3360/2165
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.28 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.