Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89804
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Burba, Andrius
Title: Negyvos medienos susidarymo dėsningumai greta plynų kirtaviečių
Other Title: The formation of dead wood near the clearcutting areas
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 26-30
Date: 2016
Keywords: Negyva mediena;Virtėliai;Biržės forma;Plyna kirtavietė;Medynai;Dead wood;Fallen dead wood;Shape of wood lot;Clearcutting area;Stands
Abstract: Negyva mediena yra neatsiejamas natūralių miškų elementas. Vykdant plynus kirtimus, susidaro kontrastingas pakraštys: kirtavietė ir brandus medynas, kuris turi įtakos negyvos medienos susidarymui. Straipsnyje analizuojami negyvos medienos susidarymo dėsningumai greta plynų kirtaviečių. Tyrimai atlikti Radviliškio miškų urėdijos Radviliškio ir Aukštelkų girininkijoms priklausančiuose miškuose. Atliekant skaičiavimus, greta plynų kirtaviečių buvo išdėstyta 216 skritulio formos tyrimo barelių, kuriuose, atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad didžiausios įtakos negyvos medienos kiekio susidarymui greta plynų kirtaviečių turi: medyno rūšinė sudėtis (uosynai pasižymi didžiausiu negyvos medienos kiekiu), atstumas nuo biržės pakraščio gilyn į mišką ( didžiausi kiekiai susidaro prie pat plyno kirtimo biržės 0–15m atstumu), geometrinė biržės forma ( greta netasyklingos geometrinės formos biržių esančiuose medynuose negyvos medienos kiekiai nustatyti didžiausi), vėjų įtaka ( medynuose, kuriuose miško siena statmena vyraujančių vėjų krypčiai, negyvos medienos aptinkama daugiau.). Nustatyta, kad tarp negyvos medienos elementų medynuose didžiausią dalį sudaro virtėliai
Dead wood is an inherent element of natural forests. Performing the clearcutting, contrasting edge emerges:cleared space - mature stand, which affects the formation of dead wood. The article analyzes patternsin the formation of dead wood near the clear cutting areas. Research was carried out by Radviliskisforestry enterprise, in forests, owned by Radviliskis and Aukstelkai forestrydiscrit. Performing calculations, 216 circular study plotswerenear the clearcutting sites, where after the calculations it was determined, that the greatest impact on the quantity of deadwood nearthe clearcutting sites was done by: the composition of stand species (forest of ash-trees has the highest amount of deadwood), the distance from the woodlot edge deep in the forest (the largest quantities are generated near the clearcuttingwood lot on distance 0-15 m), the geometric shape of woodlot (near thewood lot withirregular geometric shape in stands,the maximum amount of deadwood was determined), the influence of the winds (in stands, where forestborder was perpendicular to the direction of prevailing winds –the amount of deadwood detected was higher). Determining the distribution of dead wood elements in the stands, fallen deadwood tookthe largest part
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

18
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.