Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89801
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Pivoriūnas, Nerijus
Title: Europos bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimo potenciali įtaka miškininkavimui miškų urėdijoje
Other Title: Evaluation ec natural habitats establishment on the potential of forestry in the forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 102-109
Date: 2016
Keywords: Miškininkavimo scenarijai;Simuliatorius;Miško naudojimas;EB svarbos natūralios buveinės;Forestry management;Scenario simulator;Forest use;European Community natural habitat
Abstract: Straipsnyje aptariama Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimo potenciali įtaka VĮ Tauragės miškų urėdijos miškų ir miškininkavimo raidai. Buveinės planuojamos įsteigti 3971 ha plote, jame III–IV grupės medynai sudaro 3530 ha. Naudojant simuliatorių „Kupolis“ buvo sumodeliuota miškų būsena 100 metų į ateitį ir palygintos medynų dendrometrinės charakteristikos, medienos naudojimo apimtys bei už medieną gaunamos pajamos esant dviem galimiems ateities scenarijams: i) miškininkaujama pagal dabar esamą miškininkavimo teisinę bazę ir principus visuose miškuose ir ii) medynuose, kuriuose siūloma įsteigti buveines, miško ūkio veikla nevykdoma. Nustatyta, kad Europos Bendrijos svarbos natūralių buveinių įsteigimas VĮ Tauragės miškų urėdijos miškuose šiek tiek pagerina miško dendrometrines charakteristikas, kurios gali būti siejamos su biologinėmis vertybėmis, tačiau pajamos už medieną tampa 22,4 % mažesnės per tirtą 100 metų laikotarpį. Taip pat konstatuota, kad naudojant simuliatorių „KUPOLIS“ galima modeliuoti miškų ir miško ūkio raidą esant skirtingoms miškininkavimo sąlygoms, tačiau simuliatoriaus funkcionalumas turi būti tobulinamas
This article discusses the potential influence of the European Community natural habitat establishment on the development of forests and forestry in Tauragė forest enterprise. The habitats are planned to be established on the area of 3971 ha, among them forests of groups III - IV making 3530 ha. Forest conditions were simulated for 100 years horizon using t simulator „Kupolis“ and dendrometric characteristics of stands, use of timber volume and the timber incomes were compared assuming two possible future development scenarios: i) forest management under current forest management legal framework and the principles of all forests and ii) no forestry activities were considered in stands with proposed habitat assignment. We found that the European Community interest in the natural habitat establishment in Taurage forest enterprise slightly improves dendrometric forest characteristics that might be associated with biological values, but of incommes from timber is 22.4% lower over the studied period of 100 years. We also concluded that simulator “Kupolis” could be used to model the forest and forestry development under different forestry conditions, however the functionality of simulator should be improved
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.18 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.