Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89799
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Mikalkevičius, Tomas
Title: Veimutinės pušies medynų produktyvumo ir tvarumo įvertinimas Veisiejų miškų urėdijoje
Other Title: Evaluation of productivity and sustainability of eastern white pine stands in Veisiejai Forest Enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 74-78
Date: 2016
Keywords: Veimutinė pušis;Paprastoji pušis;Miškų urėdija;Augavietė;Spygliuočiai;Našumas;Tvarumas;Eastern white pine;Scots pine;Forest enterprise;Tree site;Conifers;Efficiency;Sustainability
Abstract: Tyrimai atlikti Veisiejų miškų urėdijos veimutinės pušies (Pinus strobus L.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medynuose. 86,2 ha plote išskirti 44 laikini 0,05 ha ploto apskritimo formos tyrimo bareliai. Tirtame plote veimutinės ir paprastosios pušies medynai įveisti normalaus ir laikinai perteklinio drėkinimo nederlinguose bei vidutinio derlingumo (Nb, Nc, Lb, Lc) dirvožemiuose. Veimutinės pušies dendrometriniai parametrai skiriasi nuo paprastosios pušies atitinkamų parametrų skirtingo derlingumo augavietėse. Bareliuose tirtas veimutinės ir paprastosios pušies našumas; tvarumas; veimutinės ir paprastosios pušies skersmens ir aukščio priklausomybė nuo amžiaus; veimutinės ir paprastosios pušies medynų skalsumo kitimas kintant jų amžiui ; 30–65 metų amžiaus veimutinės ir paprastosios pušies vidutinio medžio ir medynų vidutiniai tūriai. Buvo įvertinta ir veimutinės bei paprastosios pušies medynų sanitarinė būklė
The research has been conducted in eastern white pine (Pinus strobus L.) stands and Scots pine stands (Pinus sylvestris L.) of Veisiejai Forest Enterprise. There are 44 temporary circular 0.05 ha plots for research marked out in the 86.2 ha area. The stands of eastern white pine and Scots pine in the researched area are afforested in normal and temporarily over irrigated soils as well as infertile and medium-fertile soils (Nb, Nc, Lb, Lc). Dendometric parameters of the eastern white pine differ from the corresponding parameters of the Scots pine in tree sites of different fertility. The analysis conducted in the sample plots has dealt with the efficiency and sustainability of the eastern white pine and Scots pine, the dependency between the diameter and height of the eastern white pine and Scots pine and their age, the change of the stocking level of stands of the eastern white pine and Scots pine in the course of age, and the volume of an average eastern white pine and Scots pine and tree sites at 30-65 years of age. The sanitary condition of the stands of the eastern white pine and Scots pine has been evaluated as well
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

45
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

7
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.