Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89798
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Jasionis, Giedrius
Title: Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios girininkijos 1962–2010 metų miško masyvo medynų našumo dinamikos tyrimai
Other Title: Studies of stand productivity dynamics over the period 1962-2010 in the forest tract of Visinčia forest district of Šalčininkai Forest Enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 69-73
Date: 2016
Keywords: Pušynai;Eglynai;Beržynai;Plotas;Skalsumas;Bonitetas;Pine stands;Spruce stands;Birch stands;Area;Stocking level;Site class
Abstract: VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Visinčios girininkijos miško masyvo medynų našumo dinamikos tyrimai atlikti naudojantis keturių miškotvarkų duomenimis. Atliktais tyrimais nustatyta, kad per 48 metus (nuo 1962 iki 2010 m.) padidėjo savaiminės kilmės (43 ha) ir kultūrinės kilmės (684 ha) medynų plotai. Visinčios girininkijos miškuose vyrauja spygliuočių, t. y. pušies ir eglės, medynai, o iš minkštųjų lapuočių – beržo ir juodalksnio medynai. Nuo 1962 iki 2010 m. minkštųjų lapuočių medynų plotas padidėjo 9 %, o spygliuočių – sumažėjo 3 %. Per analizuojamą laikotarpį daugiausia medynų yra antro (apie 40 %) ir trečio boniteto (apie 30 %), o pagal skalsumą – 0,7 (apie 30 %) ir 0,8 (35–40 %). Nuo 1962 iki 2010 m. medynų sukauptas tūris padidėjo 149,9 tūkst. ktm
Studies of stand productivity dynamics in the forest tract of Visinčia forest district of Šalčininkai Forest Enterprise were carried out using the data of four forest inventories. The studies have shown that over 48 years (since 1962 until 2010) increased the area of stands of natural. (43 ha) and cultural origin (684 ha). In Visinčia forest district dominate conifers, i.e. pine and spruce stands, as well as soft broadleaves – birch and black alder stands. Since 1962 until 2010 the area of soft deciduous stands increased by 9 %, while that of conifers decreased by 3 %. During the analyzed period most stands belonged to the second (about 40 %) and third site classes (about 30 %), while their stocking level was 0.7 (about 30%) and 0.8 (35-40%). Since 1962 until 2010 the accumulated growing stock volume in the stands increased by 149.9 thous.m3
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.