Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89781
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Juzikis, Raimondas
Title: Pagrindinių miško kirtimų būdų raida ir atkūrimas VĮ Raseinių miškų urėdijoje
Other Title: The main forest cutting development process and its restoration in a state enterprise of Raseiniai state forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 35-40
Date: 2016
Keywords: Neplynieji kirtimai;Kirtimų apimtis;Žėlimo vertinimas;Non-clearcuttin;Allowable cut;Regeneration assessment
Abstract: Miškais pasaulyje padengta apie 30 % sausumos. Tačiau nuo 1990 m. metinė kirtimų apimtis (mᵌ) pasaulyje padidėjo 2,5 karto. Didėja iškertamos medienos tūris ir Lietuvoje. Itin neigiamai veikia visuomenę plynieji miško kirtimai. Nacionalinėje miškų ūkio plėtros programoje numatyta valstybiniuose miškuose iki 2020 m. neplynųjų pagrindinių kirtimų ploto dalį padidinti iki 35 % . Darbo tikslas – ištirti pagrindinių neplynųjų kirtimų didinimo galimybes Raseinių miškų urėdijoje. Tyrimams naudoti visų 2005–2014 m. urėdijoje atliktų neplynųjų kirtimų kirtaviečių (216 vnt.) dendrometriniai rodikliai ir buvo įvertintas žėlimasjose . Apibendrinus rezultatus, gauta, jog nepynųjų pagrindinių kirtimų dalis urėdijoje sudaro 20,2 % , kas atitinka ir viršija suplanuotus. Neplynieji kirtimai 81,3 % atvejų vykdyti mišriuose beržo, eglės, drebulės ir kt. medynuose. 28,6 % neplynai kirstose kirtavietėse vidutinė žėlimo kokybė vertinama gerai , 46,2 % – patenkinamai. Geriausios kokybės žėliniai buvusiuose mišriuose ąžuolynuose (100 % ), baltalksnynuose (98,6 %) ir pušynuose (81,4 %)
The forest density is approximately 30 per-cent of all landmass in the world. Yet from the year 1990 the annual scope of forest cutting (mᵌ) has increased by 2,5 times. There is also an increase in tree felling ammount in Lithuania. The population is discontent with the clearcutting of forests. In the National Forestry Sector Development Programme it is foreseen that there will be an increase of main non-clearcutting area in the national forests to 35 per-cent until the year 2020. The aim of this work is to examine the main forest non-clearcutting increase possibilities in Raseiniai State Forest Enterprise. For the research, all of 2005-2014 state forest enterprises’ made non-clearcutting clearing sites (216 units) dendrometric indicators were used and an evaluation for the regeneration assessment was made as well. After summarizing the results, we found out, that non-clearcutting scope of allowable cut in the state forest enterprise is 20,2 per-cent meets and exceeds the planned norms. The non-clearcutting of forests in 81,3 per-cent of the cases were being done in mixed birch, spruce, aspen and other forest nurseries. The average growth quality in non-clear cut forest logging areas are evaluated very well – 28,6 per-cent, 46,2 per-cent – satisfactory. The best quality growth were in former mixed oak woods (100 per-cent), alder woods ( 98,6 per-cent) and pine woods ( 81,4 per-cent)
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.05 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.