Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89780
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Česnulevičius, Gediminas
Title: Miškų įveisimas ne miško žemėje Šalčininkų rajone 2009–2013 metais
Other Title: Afforestation of non-forest land in Šalčininkai country in 2009-2013
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 57-60
Date: 2016
Keywords: Arealas;Nepalankus regionas;Plėtros planas;Habitat;Unfavourable region;Development plan
Abstract: Kasmet Lietuvoje įveisiama po 3–4 tūkstančius ha naujų miškų ne miško žemėje. 2010 m. sausio 1 d. Lietuvoje buvo 168,3 tūkst. ha žemės ūkiui nenaudojamų ir netinkamų žemių. Šalčininkų rajone mažo našumo žemių dalis žemės ūkio naudmenose sudaro 33,6 %, arba 21,7 tūkst. ha. Šalčininkų rajone 2009–2013 metais su ES parama įveista 740,13 ha naujų miškų. Vidutiniškai 148 ha kasmet. Nustatyta, kad 86,3 % miškų įveista privačioje žemėje ir 13,7% – valstybinėje žemėje. Privačioje ir valstybinėje žemėje veisiant miškus orientuotasi į derlingus dirvožemius, nors Šalčininkų rajone yra nemažai (apie 21 tūkst. ha) nenašių ir nenaudojamų žemių. Nauji miškai veisiami didelio našumo (daugiau kaip 32 balai) žemėse, tai sudaro 74,5 %. Privačioje žemėje įveista 49,7 % grynųjų ir 50,3 % mišrių želdinių. Privačioje žemėje derlingose augavietėse įveista pakankamai daug (309,39 ha) grynųjų drebulynų. Jie įveisti derlingose augavietėse, kurių tikslinės medžių rūšys yra eglė, pušis, ąžuolas
Every year in Lithuania shall be established after 3- 4 thousand hectares of new forests on non- forest land. 1st of January 2010 were 168, 3 thousand hectares of unused and inappropriate agricultural lands in Lithuania. In Salcininkai district the low- productivity land part in agricultural land consists of 33.6(%) or 21.7 thousand hectares. 2009- 2013 with EU support in Salcininkai district were planted 740.13 hectares of new forests. On average, it is 148 hectares annually. It was found, that 86.3(%) forests were planted on private land and 13.7(%) on state- owned land. In private and state-owned land to breed forests the emphasis was on fertile soils, although there are a number (about 21 thousand hectares) of poorly and unused lands in Salcininkai district. New forests are planted in high efficiency (over 32 points) lands, representing 74.5(%). In private land 49.7(%) are planted of net forest planting and 50.3(%) mixed stands. The fertile sites of private lands are planted enough (309.39 hectares) of net aspen. They are planted in fertile sites, where the target species is a priority of spruce, pine, oak
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.63 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

44
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.