Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89779
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Rimkus, Marius
Title: Brandžių pušynų tūrių nustatymas pagal sklypinę inventorizaciją, biržių atrėžimo medžiagą, pagamintą produkciją (sortimentus) Smalininkų girininkijoje
Other Title: Volume determination of mature pine forests by standwise inventory, compartment felling material and output (assortments) produced in Smalininkai forest district
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 92-96
Date: 2016
Keywords: Brandus pušynas;Brandus medynas;Medyno tūris;Medyno skalsumas;Medyno rūšinė sudėtis;Atrankiniai medžių matavimo metodai;Ištisinio medžių matavimo metodai;Pagaminta medienos produkcija ir jos apskaita;Mature pine forest;Stand volume;Forest site;Stocking level;Stand species;Selective method for measuring trees;Continuous method for measuring trees;Timber output
Abstract: Tyrimai atlikti Jurbarko miškų urėdijoje, Smalininkų girininkijoje. Analizuojamas 2010–2015 m. paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) brandžių medynų tūris, nustatytas skirtingais medienos apskaitos metodais: pagal atrankinį medžių matavimą taksaciniuose sklypuose (sklypinę miškų inventorizaciją), pagal biržių atrėžimo ir taksavimo medžiagą (ištisinis paliekamų ir kirstinų medžių matavimas), pagal pagamintą medienos produkciją. Medynų tūrio skirtumai vertinti ir palyginti pagal medynų augavietes, medynų skalsumą, medynų rūšinę sudėtį ir sklypų plotą. Medynų tūrio etalonas – ištisiniu medžių matavimo metodu visame medyne nustatytas tūris. Tyrimui atlikti buvo parinkti 45 brandūs paprastosios pušies medynai (plyno kirtimo biržės), kurių bendras plotas 76,1ha. Bendras visų tirtų sklypų medienos tūris, matuotas atrankiniu medžių matavimo metodu, yra 1,08 % ir nustatytas pagal pagamintą medienos produkciją tūris 0,35% didesni negu etaloniniu ištisinio medžių matavimo metodu nustatytas medynų tūris. Matuojant atrankiniais medžių matavimo metodais didžiausi medyno tūrio neatitikimai gauti lyginant pagal miško augavietes ir medyno skalsumą. Mažiausi medyno tūrio neatitikimai gauti dėl skirtingos medžių rūšinės sudėties ir sklypo ploto medynuose. O nustatant medynų tūrį pagal pagamintą medienos produkciją didžiausi tūrio nukrypimai nuo etalono gauti drėgnose miško augavietėse ir dideliuose sklypuose. Mažiausius tūrio skirtumus nuo etalono lėmė medyno skalsumas ir medyno rūšinė sudėtis
The Research has been carried out in Jurbarkas state forest enterprise, Smalininkai forest district. Clear-cut volumes have been determined in mature pine stands over the period of 2010 – 2015 using three different methods: a selective method for measuring trees (standwise forest inventory), on the basis of the compartment felling material (continuous method for measuring trees) and the timber output. Volume differences obtained through applying the said three methods in the selected area have been compared against forest site types, stocking level, stand species and the area size. Continuous method for measuring trees has been taken as a standard. Forty five (45) clear-cut pine compartments have been selected for the purpose of the research with the total area of 76.1 ha.The total volume of the area under the research and the timber output volume which have been obtained through a selective method for measuring trees exceed the total volume obtained through a continuous method for measuring trees by 1.08% and 0.35% respectively. When applying a selective method for measuring trees, the most significant deviations in volume have been observed with respect to forest sites and the stocking level, while comparisons against stand species and the area size have resulted in least deviations. The most significant deviations in the output volume have been obtained with respect to forest sites and the area size, and the least deviations with respect to the stocking level and stand species
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.71 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.