Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89772
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Povilauskas, Gediminas
Title: Mineralinių trašų terra-sorb complex įtaka paprastosios eglės (Picea abies) sėjinukų pagrindiniams augimo parametrams
Other Title: Mineral fertilizers terra-sorb complex influence to norway spruce seedlings biometric parameters
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 22-25
Date: 2016
Keywords: Paprastoji eglė;Tręšimas;Mikroelementai
Abstract: TERRA-SORB COMPLEX trąšos – tai laisvųjų L-α-amino rūgščių bei mikroelementų mišinys papildomam sėjinukų tręšimui per spyglius. Laisvosios L-α-amino rūgštys, patekusios į augalą, suaktyvina fotosintezės procesą ir padidina chlorofilo kiekį, turi įtakos kitiems svarbiems augalo gyvybiniams procesams. Tyrimas atliktas 2015 metais VĮ Radviliškio miškų urėdijos medelyne. Tyrimo metu paprastosios eglės pirmamečiai sėjinukai buvo tręšiami kompleksinėmis mineralinėmis makrotrąšomis ir lyginami su TERRA-SORB COMPLEX purškiamomis mikroelementų trąšomis. Paprastosios eglės sėjinukų aukščiui ir skersmeniui didžiausią teigiamą įtaką turėjo TERRA-SORB COMPLEX trąšų 1,5 l/ha norma. Ta pati minėtų trąšų norma lėmė ir didžiausią teigiamą įtaką sėjinukų pagrindinės šaknies ilgiui. Remiantis gautais rezultatais galima teigti, kad optimaliausia trąšų TERRA-SORB COMPLEX norma papildomai tręšti eglės sėjinukus per spyglius – 1,5 l/ha
TERRA-SORB COMPLEX fertilizers are a mix of free L-α-amino acids and micro elements meant for additional fertilizing of seedlings through needles. Free L-α-amino acids introduced into the plant activates the process of photosynthesis, increases the amount of chlorophyll and has influence on other important processes of plant life. The investigation was carried out in 2015 in public institution Radviliskis State Forest Enterprise nursery. During the study first year Norway spruce seedlings were fertilized with complex macro mineral fertilizers and compared with TERRA-SORB COMPLEX Spray micronutrient fertilizers. The greatest positive impact for spruce seedlings' height and diameter was done by TERRA-SORB COMPLEX fertilizers 1.5 l / ha rate. The same with this fertilizer rate determined the greatest impact upon the main seedling root length. Based on the results it can be said that the optimum fertilizer TERRA-SORB COMPLEX rate additionally fertilized spruce seedlings through needles is 1.5 l / ha
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.25 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

7
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.