Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89761
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis kitose duomenų bazėse / Article in other databases (S4)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Barysas, Tomas;Zizas, Rytis;Baliuckas, Virgilijus;Kurlavičius, Petras
Title: Natūralių priešų įtaka teterviniams (Tetraonidae) paukščiams ir kurtinių (Tetrao urogallus) populiacijos būklė Varėnos rajono miškuose
Other Title: The influence of the natūrai enemies on the Tetraonidae birds and the situation of Capercaillie (Tetrao urogallus) population in Varėna forests
Is part of: Miškininkystė. , 2016, Nr. 1 (79)
Extent: p. 18-28
Date: 2016
Keywords: Kurtinys;Natūralūs tetervinių paukščių rūšių priešai;Populiacijų gausa;Capercaillie;Natural enemies of Tetraonidae birds;Population numbers
Abstract: Tyrimo tikslas - susisteminti literatūrinius duomenis bei informaciją apie kurtinio (Tetrao urogallus) regioninės populiacijos gausos dinamiką Varėnos rajono miškuose, jo natūralius priešus ir jų poveikį šios rūšies populiacijoms, ypatingai daug dėmesio skiriant šaltiniams apie anksčiau vykdytus tyrimus, siekiant nustatyti plėšrūnų poveikį kurtinių ir kitų tetervinių (Tetraonidae) šeimos rūšių paukščių dėtims. Literatūrinių šaltinių analizė rodo, kad kurtinių gausą veikia daugelis plėšriųjų ir kai kurie varniniai paukščiai, elniniai ir plėšrieji žinduoliai bei šernai. Literatūros šaltinių duomenimis, eksperimentų, vykdytų imituojant tetervinių paukščių dėtis, rezultatai labai skiriasi. Labiausiai tikėtina, kad rezultatams gali daryti įtaką tyrėjų taikytų metodologijų skirtumai bei faktas, kad nebuvo skirta ar buvo skirta nepakankamai dėmesio pačių plėšrūnų tyrimui, nes kuomet nėra ar trūksta informacijos apie jų rūšinę sudėtį, vietinę gausą ir pan., išvadoms gali neužtekti pagrįstumo. Naudojant apskaitų (taip pat ir sumedžiojimo) duomenis buvo atlikta koreliacinė ir regresinė analizė, siekiant išaiškinti sąsajas tarp kurtinių ir jų natūralių priešų gausos Varėnos rajono miškuose. Nustatytas daugumos natūralių kurtinio priešų populiacijų gausos didėjimas ir kurtinio regioninės populiacijos mažėjimas. Išaiškinta statistiškai reikš-minga koreliacija (r= 0,635; kai p=0,026) tarp šerno ir kurtinio bei tarp kiaunės ir kurtinio (r= 0,765; kai p=0,023) populiacijų ilgalaikių gausos pokyčių
The aim was to systematize the literature data and information on the capercaillie (Tetrao urogallus) regionai population dynamics in Varėna district forests; natural enemies of the capercaillie and their impact on population of the species, with a particular focus on previously performed experiments devoted to detecting an predators impact on nests with clutches of the capercaillie as well as other species of the Tetraonidae family. Literature references show that the local capercaillie abundance is influenced by many birds of prey and some Corvidae spiecies; mammal predators and ungulates, especially deer and wild boars. According to references, resuls of scientific experiments when mimic nests of Tetraonidae bird species with cluches differ considerably. Most likely, the results can be influenced by differences of the researchers applied methodology and by lack of data on the predators. When there is not enough information about species composition of the predators/enemies, their local abundance, etc., some wrong or insufficient conclusions may be made. Using accounting and hunting bag data correlation and regression analysis, in order to clarify the relationship between the capercaillie and their natūrai enemies abundance, were perfor-med. In Varėna district forests (south eastern Lithuania), majority of populations of natūrai enemies of the capercaillie have increased in abundance, while capercaillie regionai population have declined within last several decades. It was revealed statistically significant correlation (r = 0.635; where p = 0.026) between the wild boar and capercaillie and the marten and capercaillie (r = 0.765; vvhere p = 0.023) populations abundance in long-term
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89761
Affiliation(s): Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras Miškų institutas
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Miškų institutas
Vytauto Didžiojo universitetas
Švietimo akademija
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.88 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

56
checked on May 1, 2021

Download(s)

8
checked on May 1, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.