Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89751
Type of publication: conference paper
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Alūza, Žilvinas;Baliuckas, Virgilijus
Title: Paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) produktyvumą lemiantys genetiniai ir aplinkos veiksniai
Other Title: Genetic and environmental factors impact on scots pine (Pinus sylvestris L.) wood hardness
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 7-11
Date: 2016
Keywords: Paprastoji pušis;Bandomieji želdiniai;Pusiausibų šeimos;Augimo požymiai;Išlikimas;Scots pine;Progeny testing;Open pollinated families;Growth traits;Survival
Abstract: Tyrimai atlikti Lietuvos pušies populiacijų palikuonių 1983 metų serijos keturiuose bandomuosiuose želdiniuose. Kiekvienuose želdiniuose auga 140 pusiausibų šeimų iš septynių Lietuvos populiacijų. Matuotos 30 metų amžiaus pušys. Buvo matuojamas ir vertinamas medžio aukštis, stiebo skersmuo, šeimų išlikimas. Vidutinis aukščio prieaugis bandomuosiuose želdiniuose svyravo nuo 30 iki 57 cm, o skersmens – nuo 0,39 iki 0,53 cm. Išlikimas kito nuo 39 iki 56 %. Aukščio prieaugio svyravimai skirtinguose želdiniuose beveik nesiskyrė, kai tuo tarpu skersmens prieaugio svyravimai buvo kur kas didesni derlingesnėse augavietėse. Šeimos sąveika su aukščio prieaugio bandymu buvo dvigubai didesnė nei su pakartojimu. Populiacijos variacijos komponentas skersmens prieaugiui du kartus viršijo šeimos komponentą. Aukščio prieaugio šis santykis buvo mažesnis, bet patys komponentai buvo daug didesni nei skersmens prieaugio. Tiek populiacijos, tiek šeimos efektai abiems požymiams buvo statistiškai reikšmingi. Rezultatai parodė, kad aukščio prieaugis yra labiau genetiškai determinuotas požymis nei skersmens prieaugis, todėl yra tinkamesnis skirtumams tarp populiacijų palikuonių šeimų ir bandomųjų želdinių nustatyti. Didžiausios skersmens prieaugio paveldėjimo koeficientų reikšmės gautos nederlingiausiose augavietėse
140 Scots pine halfsib families from 7 Lithuanian populations were tested at age 30 in series of four field trials established in 1983. Total tree height, stem diameter and family survival were studied. The average height increment (HI) in the field trials ranged from 30 to 57 cm, for diameter increment (DI) – from 0.39 to 0.53 cm. Survival fluctuated in the interval 39-56% between the trials. HI deviated from the mean estimate almost equally in all the trials, while DI deviations were much larger in the sites with richer soils. Family x site interaction for HI was twice as large as family x block interaction. Population variance component for DI was 2 times larger compared to family component. Such ratio was smaller for HI, but the estimates were much larger than for DI. Population and family effects for both traits were statistically significant. The results showed that HI is more heritable than DI and so is more suitable for determining differences between halfsib families and field trials. The highest DI heritability estimates were calculated for sites with poor soil
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.62 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.