Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89736
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Bajerkevičienė, Gintarė
Title: Tuopų hibridų sodmenų išauginimo konteineriuose technologiniai ypatumai
Other Title: Technological peculiarities of raising poplar hybrids' plants in containers
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 12-16
Date: 2016
Keywords: Tuopų hibridai;Gyvašakė;Konteineris;Poplars hybrid;Cuttings;Containers
Abstract: Didėjantis medienos produktų ir pluošto poreikis skatina išauginti daugiau medienos mažesniame plote, auginti trumpesnės rotacijos trukmės medynus. Pagrindinė miško atkūrimo ir įveisimo sąlyga yra kokybiškų sodmenų panaudojimas. Kokybiškų ir gyvybingų sodmenų išauginimas yra pagrindinis miško daigynų ir medelynų uždavinys. Tyrimai atlikti 2015 metais Dubravos EMM urėdijoje, selekcinių sodmenų išauginimo padalinyje. Tyrimams buvo panaudoti sparčiausiai Lietuvos sąlygomis augantys 5 tuopų hibridų klonai iš Dubravos EMM urėdijoje esančios kolekcijos. Tirtas tuopų hibridų sodmenų išauginimas iš gyvašakių 3 dydžių konteineriuose: 120, 275 ir 410 cm3 talpos. Taip pat tirta skirtingo dydžio gyvašakių įtaka sodinukų augimui ir biometriniams parametrams. Nustatyta, kad didesnio tūrio konteineriuose išauginti augalai pasižymi didesniu skersmeniu, geresniu ūglio ir šaknų santykiu, kas vėliau jiems gali suteikti pranašumą želdavietėse konkuruoti su stipria augalija. Mažiausio tūrio konteineriuose sodmenys augo ir vystėsi lėtai, nes nepakankamai vystėsi šaknų sistema, todėl jie negali pasižymėti didesniu skersmeniu, aukščiu, ūglio, šaknų svoriu bei lapų paviršiaus plotu. Optimaliausios sodmenų išauginimui konteineriuose yra stambiausios 16–20 cm ilgio gyvašakės. Tuopų hibridų klonas Boleare (P. x canadensis Mönch) geriausiai dauginasi gyvašakėmis konteineriuose ir gali būti veisiamas plantaciniuose želdiniuose Lietuvos klimato sąlygomis
Increasing demand for wooden products and biomass encourage more wood to be grown in a smaller area, and with the cultivation of shorter duration of the rotation. Main requirement of reforestation and afforestation is using high quality seedlings. The main task of forest tree nurseries is a production of high-quality and viable seedlings. These investigations were done in 2015 in nursery of Dubrava Experimental Training Forest Enterprise. Material from fastest growing in Lithuania 5 poplar hybrid clones from Dubrava ETFE collection. The growth of hybrid poplar plants grown in containers of 3 sizes: 120, 275 and 410 cm3 was studied. It was also investigated the influence of different sizes of cuttings on seedlings growth of biometric parameters. It was found that plants grown in a higher volume of container had a larger diameter, better shoot and root ratio, which later may give an advantage to compete with strong vegetation. Seedlings grown in minimum volume of containers grew and developed slowly as insufficiently developed root system, so they do not possesed a greater diameter, height, shoot and root weight and leaf surface area. The best is to grow plants in containers from the largest cuttoings of 16-20 cm size. Hybrid poplar clone Boleare (P. x Canadensis Mönch) was among the best multiplied by tree cuttings in containers and it can be used for establishing of short rotation plantations under the Lithuanian climatic conditions
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

46
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.