Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89732
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Perkamas, Vilius
Title: Paprastosios pušies skirtingos sėklų masės sėklinių palikuonių kiekybinių ir kokybinių požymių palyginimas bandomuosiuose želdiniuose
Other Title: Comparison of quantitative and qualitative characteristics of seed descendants with different seed mass of scots pine in test plantations
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 17-21
Date: 2016
Keywords: Paprastoji pušis;Klonai;Sėklų masė;Fenotipas;Genetinė įvairovė;Scots pine;Clones;Seed weight;Phenotype;Genetic diversity
Abstract: Tyrimai atlikti vieno paprastosios pušies motinmedžio skirtingos sėklų masės palikuonių bandomuosiuose želdiniuose, įveistuose1986 metais Kretingos miškų urėdijoje, Darbėnų girininkijoje. Išmatuota 160 vnt. pušies medžių keturiose šeimose. Kiekvienoje tiriamoje šeimoje buvo matuojama po 40 vnt. (stambių sėklų 20 vnt. ir smulkių sėklų 20 vnt.) medžių. Buvo matuojamas medžių skersmuo, storiausios šakos storis. Skaičiuojamas šakų skaičius menturyje. Vizualiai buvo vertinamas šakų prisegimo kampas, pleištinės šakos, stiebo kreivumas, dvistiebiškumas. Atlikta koreliacinė analizė tarp požymių parodė, kad stipraus ir vidutinio stiprumo ryšio nėra. Egzistuoja tik silpnas ryšys tarp storiausios šakos, šakų prisegimo kampo ir pleištinės šakos. Medžių skersmenų vidurkių analizė parodė, kad 3 ir 11 klono stambių sėklų palikuonys yra didžiausio skersmens (atitinkamai 19,45 ir 19,70 cm). Variacijos koeficientas labiausiai skyrėsi pleištinės šakos 1 ir 6 klono, dvistiebiškumas buvo labiausiai išreikštas 3klone
The tests were carried out in the test plantations of descendants of different seed mass of one tree of Scots pine planted in 1986 in Kretinga Forest Enterprise, Darbėnai Forest District. A total of 160 pine trees in four families were measured. 40 units of trees in each analysed family were measured (20 units of large seeds and 20 units of small seeds.) Measurements: tree diameter, thickness of the thickest branch. The number of branches in whorls was counted. Visual evaluation: branch attachment angle, wedged branches, stem curvature, double trunks. The correlation analysis of the attributes indicated the absence of strong and moderate dependence. There is only weak dependence between the thickest branch, branch attachment angle and the wedged branch. The analysis of average diameters of trees indicated that the descendants of large seeds of clone 3 and 11 are the largest in diameter (19.45 cm and 19.70 cm, accordingly). The coefficient of variation varied most for wedged branches of clone 1 and 6, double trunk is most strongly expressed in clone 3
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.03 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

32
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.