Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89707
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Miškotyra / Forestry (A004)
Author(s): Misiūnas, Vaidotas
Title: Žievėgraužio tipografo (Ips typographus L.) gausa ir skraidymo sezoninė dinamika VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių ir Dieveniškių girininkijose
Other Title: Seasonal dynamics of trapped spruce bark beetles (Ips typographus) Poškonių and Dieveniškių forest districts of Šalčininkų state forest enterprise
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 65-68
Date: 2016
Keywords: Ips typographus;Feromoninės gaudyklės;Kirtavietės;Ips typographus;Ipheromone trap;Clearcut
Abstract: Žievėgraužis tipografas (Ips typographus) gausiausias ir žalingiausias eglės liemenų kenkėjas ne tik Lietuvoje, bet ir visoje Europoje. Lietuvoje šio kenkėjo populiacijai kontroliuoti , stebėti ir prognozuoti dažniausiai yra naudojamos feromoninės gaudyklės. Tyrimas atliktas 2013 metais nuo gegužės 1 d. iki rugpjūčio 1 d. VĮ Šalčininkų miškų urėdijos Poškonių ir Dieveniškių girininkijose esančiose plynųjų kirtimų biržėse. Daugiausia žievėgraužių tipografų (Ips typographus) sugauta gegužės mėnesio pirmoje pusėje. Nustatyta Ips typographus populiacija gana gausi, vidutiniškai 5556±399 vnt. vienoje gaudyklėje (Dieveniškių girininnkijoje – vidutiniškai po 7232±376 vnt. vienoje gaudyklėje, Poškonių girininkijoje – vidutiniškai po 3880±429 vnt. vienoje gaudyklėje). Dieveniškių girininkijoje Ips typographus pradėjo skraidyti gegužės pirmą savaitę, o Poškonių girininkijoje – gegužės antrą savaitę. I generacijos vabalai masiškai skraidė gegužės antrą savaitę, seserinės generacijos – birželio pirmą savaitę, II generacijos – birželio pabaigoje
Spruce bark beetle (Ips typographus) is the most abundant and harmful spruce stem pest not only in Lithuania, but also in whole Europe. In Lithuania mostly pheromone traps are used for monitoring and population control of this pest. The research began in 1 May 2013 and ended in 1 August 2013. It was accomplished in clearcut areas of Poškonių and Dieveniškių forest districts of Šalčininkų state forest enterprise. The largest quantity of Ips typographus was caught in the first half of May. The population of Ips typographus was found sufficiently abundant, on average 5556±399 pcs. in one trap (in Dieveniškių forest district – on average 7232±376 pcs. in one trap, in Poškonių forest district – on average 3880±429 in one trap). In Dieveniškių forest district flying of Ips typographus started first week of May, while in Poškonių forest district – second week of May. The beetles of first generation abundantly second week of May, beetles of sister generation – first week of June, beetles of second generation – last week of June
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

26
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.