Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89700
Type of publication: conference paper
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Kernagis, Rimvydas;Pekarskas, Juozas
Title: Organinių granuliuotų trąšų įtaka dirvožemio agrocheminėms savybėms jas įterpiant lokaliai
Other Title: Influence of organic granulated fertilizers on soil‘s agrochemical characteristics while applying them locally
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : studentų mokslinė konferencija : Miškų ir ekologijos fakulteto kuruojamų mokslinių sekcijų straipsnių rinkinys / Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, 2016
Extent: p. 166-170
Date: 2016
Keywords: Organinės granuliuotos trąšos;Lokalus tręšimas;Dirvožemio savybės;Organic granulated fertilizers;Local fertilizing;Soil’s characteristics
Abstract: Granuliuotų organinių trąšų lokalaus įterpimo įtakos dirvožemio agrocheminėms savybėms tyrimai atlikti 2015 m. Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje. Lokalus tręšimas granuliuotomis organinėmis trąšomis esminės įtakos dirvožemio pH rodiklio reikšmei neturėjo.Visos granuliuotos organinės trąšos dirvožemyje organinės anglies ir humuso kiekį padidino iš esmės. Lokaliai patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 norma iš esmės padidėjo organinės anglies ir humuso kiekis, palyginti su tręšimu Agrolinija-GRAN-6 ir Friendly Poop trąšomis. Lokalus granuliuotų trąšų įterpimas esmingai padidino bendrojo azoto, judriųjų fosforo ir kalio kiekį dirvožemyje. Patręšus maksimalia Agrolinija-GRAN-4 trąšų norma iš esmės padidėjo judriojo kalio kiekis dirvožemyje, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bet negauta esminių skirtumų, palyginti su tręšimu maksimalia Agrolinija-GRAN-6 norma
Research of the influence of granulated organic fertilizers on soil‘s agrochemical characteristics was conducted at the Trial station of Aleksandras Stulginskis University in 2015. Local fertilizing with granulated organic fertilizers did not have any essential effect on soil‘s pH. All granulated organic fertilizers have significantly increased the amount of organic carbon and humus in the soil. While locally applying fertilizer Agrolinija-GRAN-4 at the maximum rate, the amount of organic carbon and humus has increased essentially compared to fertilizing with Agrolinija-GRAN-6 and Friendly Poop fertilizers. Local application of granulated fertilizers has signicantly increased the amount of nitrogen, mobile phosphorus and potassium in the soil. After fertilizing with Agrolinija-GRAN-4 fertilizers at the maximum rate, the amount of mobile potassium has significantly increased in comparison with fertilizing with Friendly Poop fertilizes, however, no essential differences have been noticed compared to fertilizing with Agrolinija-GRAN-6 fertilizers at the maximum rate
Internet: http://mef.asu.lt/wp-content/uploads/sites/5/2015/02/JM2016_2.pdf
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.08 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.