Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89667
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Andriukaitienė, Monika
Title: Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos įtaka laisviesiems pinigų srautams: teorinis požiūris
Other Title: Influence of accounting methods of tangible fixed assets on free cash flow: theoretical approach
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 62-69
Date: 2016
Abstract: Dabartinėmis itin konkurencingos rinkos ekonomikos sąlygomis ilgalaikio materialiojo turto apskaita yra viena iš svarbiausių buhalterinės apskaitos sistemos dalių. Anot J. Mackevičiaus (2008), ilgalaikis materialusis turtas – tai vienas iš reikšmingiausių įmonės finansų būklės elementų, kuris dažniausiai aktyviai dalyvauja vykdant įmonės veiklą ir tiesiogiai daro įtaką veiklos rezultatams bei pinigų srautams. Dauguma nagrinėtų autorių (J. Mackevičiaus (2008), G. Kalčinskas (2010), S. Stungurienė ir Č. Christauskas (2013), V. Mykolaitienė, G. Večerskienė ir kt. (2010), I. Derun (2013), L. Mladineo, N. Vudric (2012)), teigia, kad ilgalaikis materialusis turtas sudaro didžiąją dalį įmonės naudojamo ilgalaikio turto. Remiantis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, 2012 – 2014 m. didžiąją dalį, net 66 – 71 proc., Lietuvos įmonių ilgalaikio turto sudarė ilgalaikis materialusis turtas. Kadangi šis turtas sudaro reikšmingą kiekvienos įmonės turto dalį, todėl ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodikos pasirinkimas turi įtakos įmonės laisviesiems pinigų srautams. Ypač svarbu išanalizuoti ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodiką ir pritaikyti teisingiausią apskaitos politiką, nes nuo pasirinktos apskaitos metodikos priklausys įmonės laisvieji pinigų srautai, skirti įmonės vertei nustatyti. Šie pinigų srautai yra itin svarbūs, kadangi jie parodo, kiek pinigų įmonės gali valdyti po pinigų panaudojimo turtui didinti. Tai pinigai, kuriais naudodamasi, įmonė gali toliau uždirbti pelną. Ilgalaikio materialiojo turto apskaitos metodų pasirinkimą pagal tam tikrus kriterijus analizavo D. Zinkevičienė bei G. Vaišnoraitė (2014), M. Tulvinschi bei M. Socoliuc (2008), L. Mladineo ir N. Vudric (2012)
Tangible fixed assets are one of the most significant elements of company's financial condition. These assets are actively involved in the company’s activities and directly affect company’s performance and free cash flows. Tangible fixed assets are usually the largest non-current asset of each company. Thus, it is important to choose the best methods of tangible fixed assets accounting, because the choice of these methods affects the company's operating results and free cash flow. In the scientific literature free cash flow is analysed only as indicator of company’s value, and there is no influence evaluation of accounting methods of tangible fixed assets on free cash flow. The aim of this article is to evaluate influence of accounting methods of tangible fixed assets on free cash flow. This paper presents analysis of tangible fixed assets scientific research. Also there is a study of advantages and disadvantages of tangible fixed assets accounting methods. The influence of accounting methods of tangible fixed assets on free cash flow is related to income tax. It was found, that application of sensitivity analysis will represent exposure weights of tangible fixed assets methods on free cash flow
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89667
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

300
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

108
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.