Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89662
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Rukuižienė, Vaida
Title: Rinkodaros komunikacijų teoriniai aspektai
Other Title: Marketing comunnications theoretical aspects
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 220-224
Date: 2016
Abstract: Šiuolaikiniame verslo pasaulyje aktualiausia tema yra rinkodaros komunikacija. Nebeužtenka rinkai pateikti kokybišką prekę ar paslaugą, nemažai svarbu yra informuoti vartotoją apie siūlomą prekę ar paslaugą. Vienas svarbiausių faktorių nulemiančių prekės ar paslaugos sėkmę tinkamai vykdoma komunikacijos strategija. Tradicinių reklamos priemonių šiuolaikiniam vartotojui nebeužtenka, todėl norint išlikti rinkoje, būtina komunikuoti su tiksliniais vartotojais ir perduoti jiems visą gerai apgalvotą ir suderintą informaciją. Užtikrintam ir maksimaliam komunikacijos poveikio užtikrinimui tarpusavyje turi veikti keturios tradicinės komunikacijos, t.y.: reklama, tiesioginis marketingas, pardavimų skatinimas, viešieji ryšiai ir kiti kanalai. Šiuo metu kalbėdami apie šiandieninę komunikaciją galėtume išskirti ir penktąjį atskirą kanalą: telekomunikacijos ir internetas. Šiais laikais visas pardavimo procesas gali vykti internete, t.y. nuo vartotojo noro atsiradimo iki prekės įsigijimo. Todėl ne tik įmanoma, bet ir būtina numatyti kiekvieną komunikacijos strategiją kiekviename pirkimo proceso etape. Šiam tikslui pasiekti naudojama labai daug rinkodaros kanalų, pradedant optimizavimo paieškos sistemomis (SEO), reklama el. paštu, turinio rinkodara, reklaminėmis juostomis, partnerių programomis ir baigiant naujausiomis žiniatinklio technologijomis, paremtomis garso bei vaizdo transliacijomis. Šios komunikacijos priemonės yra labai svarbūs žingsniai naujos rinkos link, palankaus įvaizdžio internete palaikymo ar klientų lojalumo
Marketing comunnications theoretical aspects In the modern business world the most relevant topic is a marketing communication. The market is no longer sufficient to provide a quality product or service that is equally important is to inform the consumer of the product or service. One of the most important factors determining the success of the product or service is the proper operation of the communication strategy. Traditional advertising media is no longer sufficient for today's consumer, so in order to survive in the market, it is necessary to communicate with the target users and transmit them to all the well-thought-out and balanced information. Assured and maximum communication impact another assurance to operate four traditional communication, i.e .: advertising, direct marketing, sales promotion, public relations and other channels. At this time, when we talk about today's communication we can distinguish and separate fifth channel: telecommunications and the Internet. Nowadays all the sales process can take place online, the user's desire to occurrence of purchase. It is therefore not only possible but also necessary to provide each of the communication strategy for each stage of the procurement process. To achieve this, it uses a lot of marketing channels, ranging from search engine optimization (SEO), e-mail advertising, content marketing, promotional tapes, partner programs and ending with the latest web technology-based audio and video streaming. These communication tools are very important steps towards new markets, a favorable image of the online support, or customer loyalty
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89662
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.01 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

302
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

104
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.