Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89601
Type of publication: Straipsnis kituose recenzuojamuose leidiniuose / Article in other peer-reviewed editions (S5)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Gudritienė, Daiva;Abalikštienė, Edita
Title: Skaitmeninių kartografavimo metodų taikymas analizuojant pažeidimus saugomose teritorijose
Other Title: Application of digital cartographic methods for the analysis of infringements of the rules of protected areas
Is part of: Miškininkystė ir kraštotvarka = Forestry and landscape management / Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija. , 2016, nr. 3(10)
Extent: p. 14-20
Date: 2016
Keywords: Skaitmeninis žemėlapis;saugomos teritorijos;ŽIS (Žemės informacinė sistema);GIS (Geografinės informacinės sistemos);Digital map;protected areas;LIS (Land Information System);GIS (Geographic Information System)
Abstract: Stengiantis išsaugoti saugomas teritorijas bei norint sumažinti jų niokojimą svarbu žinoti dažniausiai pasitaikančius administracinio kodekso pažeidimus šiose teritorijose. Sukurtas žemėlapis suteiks informacijos apie vietoves, kuriose dažniausiai atliekami pažeidimai. Tyrimui atlikti pasirinktas Nemuno kilpų regioninis parkas, kuriame siekiama išssiaiškinti dažniausiai pasitaikančius pažeidimus bei problemiškiausias vietoves. Šio tyrimo tikslas – atlikti detalią Nemuno kilpų regioninio parko ir aplinkinių saugomų teritorijų pažeidimų analizę bei sudaryti taškinį pažeidimų žemėlapį. Išsikelti šie uždaviniai: Apžvelgti Nemuno kilpų regioninio parko steigimo tikslą, draudžiamą bei skatinamą veiklą. Atlikti parko 2007-2013 metų pažeidimų klasifikaciją pagal Lietuvos Respublikos Administracinių teisių pažeidimų kodekso straipsnius. Sugrupuoti 2007- 2013 metų pažeidimus pagal atlikimo laiką bei sudaryti taškinį pažeidimų žemėlapį, numatyti jo taikymo galimybes. Atlikus tyrimą, gautos šios išvados: 1. Daugiausiai pažeidimų atliekama nesilaikant 76 str. saugomų teritorijų reikalavimų (savavališkai pastatytas kilnojamas namelis; aplinkos teršimas, gamtinio rezervato lankymo režimo pažeidimas) bei 55 str. vandens apsaugos reikalavimų pažeidimai (paviršinio vandens telkinio apsaugos juostoje pastatytas automobilis, dirbama žemė, sandėliuojama nenaudojama ž.ū. technika ir t.t.).2. Žemėlapyje išryškėja problemiškiausios vietovės, kuriose pažeidimai kartojasi kiekvie-nais metais. Tai būtų Punios šilo gamtinis rezervatas ir aplink jį esančios teritorijos, Pociūnų ir Balbieriškio miesteliai bei Birštono kurortas. 3. 2014 m. pasikeitusi ataskaitų forma neleidžia detaliai analizuoti pažeidimų, tai galima traktuoti, kaip neigiamą veiksnį tyrimui, nes nėra tikslių pažeidimų bei vietovių, todėl nebuvo sukurtas žemėlapis
In order to preserve protected areas and to reduce their devastation, it is important to know the most common violations of these areas. The created map will provide informa-tion about areas where the damage occurs most often. For the research there was selected the Nemunas Loops Regional Park, in which the main aim was to identify the most common violations and the most problematic areas. The object of this research is to carry out a detailed analysis of violations in the Nemunas Loops Regional Park and protected areas over the period of 2007- 2014 and to create a dot distribution map of these violations. The main tasks: to review the aim of the Nemunas Loops Regional Park establishment, prohibited and promotional activities. To carry out the classification of violations in these areas during 2007-2013 according to the Code of Administrative Offences of the Republic of Lithuania. To group the violations of 2007-2013 according to the timing and to create a dot distribution map in order to provide its application possibilities. The study has led to the following conclusions: most violations were made contra-ry to the requirements of protected areas (76th clause). For instance, arbitrary constructed mobile homes, environmental pollution, violation of the visiting regime in nature reservation, also the violations of water protection requirements (cl. 55). In other words, a car par-ked in a protected area of water reservoir, on agricultural land stored agricultural equipment which is not used etc. The map highlights the most problematic areas where violations occur every year. These are: Punios Šilas Strict Nature Reserve and the areas around it, Pociūnai and Balbieriškis towns, Birštonas. The created map can be used as an additional measure for the prevention of violations
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89601
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.66 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

112
checked on Dec 9, 2020

Download(s)

24
checked on Dec 9, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.