Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/895
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorBarrault-Méthy, Anne-Marie
dc.date.accessioned2016-03-08T08:02:47Z
dc.date.available2016-03-08T08:02:47Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2335-2027
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.7220/2335-2027.6.4
dc.identifier.urihttps://eltalpykla.vdu.lt/1/895
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/895-
dc.description.abstractPer pastaruosius 30 metų teisinės anglų kalbos tyrimai suintensyvėjo, taip pat padidėjo ir daugiašalis teisinio mokymo populiarumas. Šio darbo tikslas – apžvelgti teisinės anglų kalbos (ELP) santykį su teisinių studijų globalizacija, atsižvelgiant į tai, kad teisinė kalbos taksonomija/sistematika daugiausiai išlieka nacionalinė. Ši analizė apima Antropologinių vaizdinių struktūrų teorijos (ASI) taikymą kalbos politikos kontekste, apžvelgiama, kaip tyrėjai ir įstatymų ekspertai nustato teisinės anglų kalbos padėtį vieni kitų atžvilgiu. Šiame darbe dėmesys skiriamas „pozicijos“ sąvokai. Analizuojami 68 tekstyno vaizdiniai leidžia daryti prielaidą, kad „miglotumo“ tema yra svarbiausia ELP diskurse. Su galia siejami įvaizdžiai skirstomi į keturias kategorijas: gyvūniškumą, įdubą, rudenį ir labirintą. ASI teorijos indėlis į ELP mikropolitikos tyrinėjimą yra dvejopas. ASI teorija paaiškina galios metadiskursą, kuris vyrauja ELP tyrime, ir padeda suprasti veikiančiojo padėties nustatymą. ASI teorija taikoma ELP tiriamajame darbe padeda išsklaidyti abejones, iškylančias hibridinėje anglų lingua franca kalboje, su kuriomis susiduria teisinės anglų kalbos tyrėjai bei teisės ekspertai.lt_LT
dc.description.abstractResearch in English for Legal Purposes (ELP) has expanded in the past 30 years, in parallel with the increasing attractiveness of transnational legal education. The present paper aims at observing how ELP research has dealt with the issue of globalisation of law studies, considering that legal taxonomies remain largely national. The analysis expands on the application of Anthropological Structures of the Imaginary (ASI) theory (Durand 1969) to a language policy context to describe the positioning of ELP researchers and law experts in relation to each other. Focusing on the notion of posture, an the analysis of images in a corpus of 68 ELP research papers suggests that the theme of obscurity lies at the heart of ELP research discourse. Power-related images fall into the four broad categories of animality, depression, the fall and the labyrinth. The contribution of ASI theory to the study of the micropolitics of ELP thus appears to be two-fold. ASI theory sheds light on the metadiscourse on power that runs through ELP research and that helps understand agents' positioning. ASI theory applied to ELP research eventually sheds light on the aporia (Glanert, 2005) Legal English researchers and law experts are faced with in an English as a Lingua Franca (ELF) context.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofDarnioji daugiakalbystė, 2015, nr. 6, p. 60-88lt_LT
dc.rightsSutarties data 2013-04-12, nr. A1216, laisvai prieinamas internetelt_LT
dc.subjectKalbos valdymo teorijalt_LT
dc.subjectSpecialios paskirties kalboslt_LT
dc.subjectTeisinė anglų kalbalt_LT
dc.subjectAtropologinių vaizdinių struktūrų teorijalt_LT
dc.subjectPadėties nustatymo teorijalt_LT
dc.subjectMikropolitinis lygmuolt_LT
dc.subjectLanguage management theoryen_US
dc.subjectLanguages for specific purposesen_US
dc.subjectEnglish for legal purposesen_US
dc.subjectAnthropological structures of the imaginary theoryen_US
dc.subjectPositioning theoryen_US
dc.subjectMicropolitical levelen_US
dc.titleObscurity in the micropolitics of English for legal purposes : towards an anthropological frameworken_US
dc.title.alternative„Miglotumas“ teisinės anglų kalbos mikropolitikoje ir antropologinėje sistemojelt_LT
dc.typeStraipsnis / Article
dc.subject.udc81 Kalbotyra / Linguistics
item.fulltextWith Fulltext-
item.grantfulltextopen-
Appears in Collections:Darnioji daugiakalbystė / Sustainable Multilingualism 2015, nr. 6
Files in This Item:
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

174
checked on May 31, 2020

Download(s)

162
checked on May 31, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.