Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89503
Type of publication: conference paper
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Tamašauskaitė, Erika
Title: Viešojo ir privataus sektorių partnerystės teoriniai aspektai
Other Title: Public-private partnership theoretical aspects
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 156-160
Date: 2016
Abstract: Lietuvoje, kaip ir kitose pasaulio valstybėse auga investicijų poreikis tobulinti viešųjų paslaugų kokybę ir jų plėtojimą. Tačiau viešojo sektoriaus galimybės skirti šiam tikslui pakankama finansavimą yra gana ribotos, todėl yra ieškoma naujų priemonių ir galimybių tikslams pasiekti. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė sujungia turimus išteklius, kad būtų įgyvendinami viešosios politikos tikslai ir užtikrinta viešųjų paslaugų kokybė. Lietuvoje, viešojo ir privataus sektorių partnerystės įgyvendinimas tebėra naujovė nors pastaraisiais metais viešojo sektoriaus institucijos vykdo vis daugiau projektų, kuriuose bendradarbiaujama su privačiu sektoriumi, be to, stengiamasi teisiškai reglamentuoti viešojo ir privataus sektorių sutartinių santykių sritį. Įgyvendinant partnerystę, siekiama kuo geriau išnaudoti viešojo ir privataus sektorių pranašumus. Temos aktualumą pabrėžia, tai, kad esant viešojo ir privataus sektorių partnerystės teorinių aspektų visumai svarbu suvokti šio reiškinio priežastingumą, sietiną su politiniais, socialiniais ir ekonominiais pokyčiais, verčiančiais organizacijas nuolat peržiūrėti bei analizuoti savo veiklos misijas, vizijas, kryptingai tobulinti užsibrėžtus tikslus, atsižvelgiant į išorinius pokyčius ir vidines transformacijas (Pauliukevičiūtė, 2010). Išmanyti partnerystės įgyvendinimo procesus, bendradarbiavimo organizavimo principus ypač aktualu
Lithuania, like the rest of the world is growing need for investment to improve the quality of public services and their development. However, the public availability of sufficient funding for this purpose is quite limited, so it is looking for new tools and opportunities to achieve the objectives. Public-private partnership combines the resources available to implement public policy objectives and ensure the quality of public services. Lithuania, a public-private partnership implementation remains a novelty although in recent years, public sector authorities carry out an increasing number of projects in which cooperation with the private sector, in addition to attempts to legally regulate public and private contractual relations. The partnership aims to make the best use of public and private benefits. Relevance of the topic emphasizes that in public-private partnerships theoretical aspects as a whole is important to understand this phenomenon of causality that associated with the political, social and economic changes, forcing organizations to constantly review and analyze their operational missions, visions, focused improvement targets, according to the changes in external and internal transformations. Know Partnership implementation process, co-organization of the particularly urgent
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.6 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

104
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

34
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.