Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89501
Type of publication: conference paper
Type of publication (PDB): Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Urbonas, Valdas
Title: Logistikos procesų žemės ūkio technikos prekybos įmonėse teoriniai aspektai
Other Title: Logistics processes for agricultural machinery trading companies theoretical aspects
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 202-209
Date: 2016
Keywords: Logistika;Pskirstymas;Vartotojas;Logistics;Distribution;Consumer
Abstract: Vienas pagrindinių žemės ūkio technikos prekybos įmonių logistikos tikslų yra siekis betarpiškai gerinti savo veiklą, visapusiškai didinti jos efektyvumą ir užtikrinti klientų lojalumą. Žemės ūkio technikos prekybos įmonės siekdamos savo veiklos efektyvumo turi prisiderinti prie nuolatos rinkoje besikeičiančių sąlygų, vertinti jas ir siekti savo veiklos pranašumo konkurencingoje rinkoje. Straipsnyje nagrinėjama svarbiausių logistikos procesų naudojimo reikšmė žemės ūkio technikos prekybos įmonių efektyvumui. Pateikiama logistinės sistemos efektyvumo rodiklių analizė, tiesioginės ir netiesioginės šios sistemos įtakos įmonės pelningumui tyrimų rezultatai. Pateikiamos žemės ūkio technikos prekybos įmonių teikiamos logistinės paslaugos ir jų vertinimas, teorinis logistikos procesais grindžiamas vertės kūrimo žemės ūkio technikos prekybos įmonėse modelis. Straipsnyje pagrindžiamas būtinumas įtraukti logistiką ir jos procesus į įmonių veiklą, kaip svarbią šios veiklos sudėtinę dalį leidžiančią padidinti bendrą įmonių efektyvumą ir konkurencingumą
One of the main agricultural machinery sales company logistics objectives is to immediately improve their performance, to fully increase its efficiency and ensure customer loyalty. Agricultural machinery trading company in order to reach their operating efficiency to adapt to the constantly changing market conditions, evaluate them and meet their business advantage in a competitive market. he article deals with the most important logistics processes The effect of agricultural machinery sales company performance. Available in logistics system performance indicators, the direct and indirect impact on the system of company profitability results. Here are the agricultural machinery trade companies providing logistical services and their treatment in the theoretical logistics processes based on the value creation of agricultural machinery trade enterprises model. The article justifies the necessity to include logistics and processes in enterprises, as an important component of this activity allows to increase the overall efficiency of enterprises and competitiveness
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

119
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

41
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.