Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89497
Type of publication: conference paper
Field of Science: Edukologija / Education (S007)
Author(s): Šumskis, Rolandas
Title: Socialinės slaugos mokymo programą pasirinkusių moksleivių pasitenkinimas pasirinkta profesija ir ketinimas eiti pasirinktu profesiniu keliu
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys / Aleksandro stulginskio universitetas. Ekonomikos ir vadybos fakultetas. Akademija, 2016
Extent: p. 283-287
Date: 2016
Abstract: Profesinio kelio pradžia – profesijos pasirinkimas – vienas svarbesnių įvykių asmens gyvenime. Urbanavičiūtė (2009) pastebi, kad tiek pačios profesijos pasirinkimas, tiek tolesnio profesinio kelio rinkimosi bei vystymo ypatumai – plati ir daugelio tyrėjų dėmesio sulaukianti tyrimų sritis. Nagrinėjami įvairūs karjeros planavimo, sprendimų priėmimo, profesinių tikslų kėlimo aspektai. Profesinio pasirinkimo tyrimuose įsitikinimų objektu ne visuomet parenkamas individas. Tyrimai nukreipiami ir į pasirinktą profesiją, karjeros tikslą ir pan. Socialinė kognityvinė teorija su šiais įsitikinimais sieja kitą svarbų kintamąjį – veiklos pasekmių lūkesčius (angl. outcome expectations). Kurie suvokiami kaip individo įsitikinimai apie tai, kokias pasekmes turės jo atliekama veikla ir kiek jos bus vertingos jam pačiam, o veiklos pasekmių įsivaizdavimas siejasi su motyvacija tai veiklai atlikti. Minėti įsitikinimai gali turėti reikšmės profesinio kelio pasirinkimui, profesinių galimybių tyrinėjimui ir kitiems profesinio kelio planavimo ypatumams. Urbonavičiūtės (2009) disertacijoje pateikiama profesinio kelio rinkimosi vidinių ir išorinių veiksnių analizė. Jos parengtu tyrimo instrumentu vadovaujamasi ir atliekant Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro mokinių profesinius lūkesčius. Tyrimo instrumentas sutrumpintas, ir adaptuotas profesinio rengimo centro moksleiviams
Beginning of professional way – the choice of profession - one of the most important events in person’s life. Urbanaviciute (2009) points out, that both choice of profession and further professional path development is a wide research area attracting different direction researchers. The aim of research – investigate Kaunas social services and construction business Vocational Training Centre students, that chosen social care profession satisfaction of chosen profession and intension to go to the chosen professional path. Key findings and conclusion. 1) Satisfaction of chosen profession and intension to go to the chosen professional path differs among gender and learning excellence of students. It was found that women's satisfaction with the chosen profession is higher than men’s. Good student’s intention to go chosen professional path is more pronounced compared with the average and weak learners. 2) Found statistically significant moderate relationship between the chosen profession and the intention to go to the chosen professional path. Although the average of each of the variables is significantly distant from the maximum
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.45 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.