Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89487
Type of publication: conference paper
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Jurevičius, Gintaras
Title: Logistinių procesų vertės didinimas naudojant trečiosios šalies paslaugas
Other Title: Magnification of logistic processes using third-party services
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 186-190
Date: 2016
Abstract: Logistiniai procesai yra svarbus įmonės vertės kūrimo kriterijus, nes be jų faktiškai neįmanoma jokios įmonės kryptinga veikla. Logistinė veikla teikia našumą įmonių veikloje, apimdama tokias veiklos sritis kaip: valdymas, sandėliavimas, pakavimas, atsargų kontrolė, tiekimas, prekyba užsienio šalyse, transportavimas, krovinių judėjimo stebėjimas bei maršrutų sudarymas. Logistikos paslaugos dabartinėje konkurencingoje rinkoje turi padėti įmonėms ne tik įsitvirtinti rinkoje, bet ir joje išlikti. Siekdamos šių tikslų įmonės turi ne tik efektyviai veikti, bet atitikti joms keliamus reikalavimus. Vienas tokių veiksnių yra trečiosios šalies paslaugos, kai įmonė, siekdama pagerinti logistinius procesus vertės kūrimo grandinėje, naudojasi išorinių paslaugų nuoma. Todėl įmonės vis dažniau nebeįsivaizduoja savo veiklos be tam tikrų išorinių paslaugų nuomos, suteikiančios galimybę mažinti kaštus, pagreitinti prekių ir paslaugų patekimą į rinką, lanksčiau reguliuoti kainas, atsižvelgiant į aplinkos sąlygas bei daug kitų dalykų, dėl kurių gamintojas laimi. Trečiosios šalies paslaugos yra vis dažniau naudojamos įvairiose veiklos srityse veikiančiose įmonėse, nes tai padeda įmonėms koncentruotis į pagrindinę savo veiklą bei išlikti konkurencingomis rinkoje. Kiekvienas verslo subjektas siekia pagerinti savo veiklą, sumažinti galimas sąnaudas (Large et al., 2011). Todėl įmonės nuolatos ieško galimų sprendimų ir reikiamų išorinių paslaugų, kurių panaudojimas įmonėje padėtų sumažinti jos turimus kaštus ir efektyvintų veiklą. Trečiosios šalies paslaugos sukuria ekonominę naudą, gerina įmonės veiklos efektyvumą ir didina konkurencingumą. Todėl remiantis mokslinės literatūros šaltiniuose pateikiama informacija ir atliktais tyrimais siekiama nustatyti trečiosios šalies paslaugų naudojimo įtaką logistinių procesų vertės didinimui
Logistic processes are important value creation criteria for company's, without which it is virtually impossible company`s focused activities. Logistical activities provide performance activities of companies, covering industries such as: management, storage, packaging, inventory control, distribution, and trading of foreign countries, transport, cargo movement tracking and route schedule. In the current competitive market logistics services should help enterprises not only to establish itself in the market, but also stay in it. To achieve these objectives, companies must not only operate effectively but also meet their requirements. One of these factors is third-party service, when company in order to improve logistic processes in the value chain, use outsourcing. That is the reason why companies are using outsourcing in their activities, what provide possibilities to reduce costs, speed up access of product and services to market, adjust prices flexibly according to the environmental conditions and many other things for which manufacturer wins. Third-party services are increasingly being used in various fields of activity in existing businesses, what helps companies to focus on their core business and remain their competitiveness in the market. Aim - to summarize results of researches and to develop theoretical model of logistic processes magnification using third-party services
Internet: http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.