Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89485
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Aukščiūnienė, Danguolė
Title: Veiksniai darantys įtaką aukštosios mokyklos įvaizdžiui
Other Title: Factors affecting high school image
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 162-168
Date: 2016
Abstract: Aukštosios mokyklos dirba rinkos ekonomikos sąlygomis ir konkurencija tarp jų yra neišvengiama. Todėl aukštosios mokyklos turi gebėti konkuruoti rinkos sąlygomis bei pasitelkiant rinkodaros ir marketingo elementus gebėti išsiskirti iš kitų aukštųjų mokyklų. Renkantis aukštąsias mokyklas studijoms įvaizdis daro įtaką studentų aukštosios mokyklos pasirinkimui. Todėl aukštosios mokyklos turi teikti ne tik aukštos kokybės paslaugas, bet ir išlikti konkurencinga organizacija savo paslaugomis išsiskirianti iš kitų aukštųjų mokyklų. Pastaruoju metu pripažįstama, jog vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių visuomenės požiūrį į konkrečią organizaciją yra ekonominė sėkmė, stabilumas ir teigiamas įvaizdis. Todėl kiekvienos organizacijos uždavinys - pristatyti visuomenei aiškų savo organizacijos įvaizdį. Ne išimtis ir aukštojo mokslo institucijos įvaizdis, kadangi aukštojo mokslo sektorius patiria didelę konkurenciją ne tik šalies viduje, bet ir tarptautiškumo atžvilgiu, nes daugelis jaunų žmonių renkasi studijas užsienyje. Tad aukštosios mokyklos įvaizdis įgauna lemiamą reikšmę studentų pritraukimui, sėkmingai veiklai bei vystymuisi. Šiuolaikinės organizacijos įvaizdis yra siejamas su gebėjimu kurti, plėtoti ir valdyti savo nematerialų turtą, kuris suteikia išskirtinumą bei konkurencinį pranašumą. Todėl aukštoji mokykla turi suformuoti savo tinkamą identitetą, kuris jį išskirtų iš kitų aukštųjų mokyklų bei suformuotų patrauklų savo įvaizdį siekiant pritraukti naujus studentus bei pateisinti esamų lūkesčius. Lietuvos visuomenėje tiek tarp mokslininkų, tiek tarp politikų bei kitų įvairių socialinių grupių pastarajį dešimtmetį nuolatos diskutuojama apie aukštojo mokslo kokybę vietiniu bei tarptautiniu mastu, aukštųjų mokyklų įvaizdį bei identitetą ir jų vaidmenį šiuolaikinėje visuomenėje
High school operates under market economy conditions and the competition between them is inevitable. Therefore, a high school must be able to compete in the market and through marketing and marketing elements to be able to stand out from other high schools. When choosing higher education studies image affects students at a high school choice. Therefore, higher education institutions have to provide not only high-quality services, but also to remain competitive in the organization of their services is different from other high schools. Recently, it is recognized that one of the most important determinants of public attitudes to a specific organization is an economic success, stability and a positive image. Therefore, each organization's task - to present to the public a clear image of your organization. No exception and higher education institutions' image, since the higher education sector faces strong competition not only within the country but also in relation to internationality, because many young people are choosing to study abroad. So high school's image takes on a crucial importance for attracting students, the successful operation and development
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89485
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.57 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

88
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

24
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.