Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89481
Type of publication: research article
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Sirgėdas, Matas;Raškauskaitė, Monika;Česonienė, Laima
Title: Masčio, Talkšos ežerų ir Ekrano gamyklos tvenkinio ekologinės būklės vertinimas
Other Title: Ecological state evaluation in Mastis Lake, Talkša Lake and Ekranas Pond
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 121-123
Date: 2016
Keywords: Eutrofikacija;Vandens užterštumas;Azotas;Fosforas;Eutrophication;Water pollution;Nitrogen;Phosphorus
Abstract: Tyrimo tikslas – nustatyti vandens telkinių, esančių Lietuvos miestuose, ekologinę būklę. Šiam tyrimui buvo pasirinktas Šiaulių mieste esantis Talkšos ežeras, Telšių mieste – Masčio ežeras ir Panevėžyje – Ekrano gamyklos tvenkinys. Tyrimas vykdytas 2014-2015 metais, siekiant nustatyti šių vandens telkinių ekologinę būklę. Norint nustatyti vandens telkinių geros būklės reikalavimų neatitikimo priežastis, ežeruose ir tvenkinyje atlikti fizikinių-cheminių kokybės elementų, makrozoobentoso, dumblo rodiklių tyrimai. Vertinant taršos šaltinius atsižvelgta į: žemėnaudos pobūdį, miestų ir gyvenviečių išsidėstymo pobūdį, sutelktosios taršos galimų šaltinių išsidėstymą, ūkinių veiklų pobūdį ir jų intensyvumą telkinio baseine bei jų galimą poveikį vandens telkiniams, rekreacinę veiklą ir kitas ekonomines veiklas, galinčias lemti, kad telkinio būklė neatitinka geros būklės reikalavimų
The aim of this research – to assess ecological state in lakes situated in three different cities. Talkša Lake is in Šiauliai, Mastis Lake is in Telšiai and Ekranas pond is in Panavėžys. Research was done during 2014 – 2015 seasons in order to evaluate ecological state of these thee water pools. In order to identify reasons of deviations from requirements evaluation of physical-chemical quality elements, macrozoobentose and sludge quality were done. During the evaluation of pollution sources attention was paid to: land use form, cities and villages arround the lake, point pollution sources location, agricultural activities and intensity in basin district, recreation activities and other economic activities which may have impact for lake water
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89481
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.2 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Jan 7, 2020

Download(s)

6
checked on Jan 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.