Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89478
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Mikučionienė, Romutė;Vaisvalavičius, Rimantas;Aleinikovienė, Jūratė;Smalstienė, Vita
Title: Dirvožemio organinės medžiagos ir struktūringumo vertinimas skirtingose sėjomainose
Other Title: Evaluation of Soil Organic Matter and of Soil Structure in Different Crop Rotation
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 145-148
Date: 2016
Keywords: Apklausa;Sėjomaina;Dirvožemis;Humusas;Struktūra;Survey;Crop rotation;Soil;Humus;Structure
Abstract: Kokybiškam ekosistemų produktyvumui būtinas dirvožemis, kuris bet kurios veiklos pasėkoje turi išlikti stabilus ir našus. Organinės medžiagos mažėjimas dirvožemyje yra susijęs su tuo, jog į dirvožemį patenka mažesnis organinių medžiagų kiekis, nei jis gali mineralizuotis arba dehumifikuotis. Ūkiuose vyrauja trumpų rotacijų lauko trilaukės (45 %) arba keturlaukės sėjomainos (36%), kur vyrauja dirvožemį alinantys grūdiniai augalai. Aktyviausi apklausoje pagal amžiaus grupes buvo atsinaujinusios/atsinaujinančios šalies ūkininkai (20-30 m.) ir jie sudarė 45 %, kiek mažiau aktyvesni buvo 41-50 m amžiaus ūkininkai (22 %). Išanalizavus trilaukės ir keturlaukės sėjomainos tyrimų rezultatus nustatyta, kad: didėjant dirvožemio humusingumui gerėjo jo struktūringumas, struktūrinių agregatų patvarumas. Vandenyje patvarių agregatų kiekis dirvožemio armenyje priklauso nuo organinės anglies kiekio (r = 0,70). Patvarių agregatų daugėja didėjant organinės anglies kiekiui. Augalų šalutinė produkcija humuso kiekio iš esmės nekeičia, tačiau padeda optimaliai išlaikyti humifikacijos ir mineralizacijos procesų intensyvumo pusiausvyrą. Taigi, tręšimas organinėmis trąšomis ir sėjomainos taikymas – pagrindinės priemonės optimalaus organinės medžiagos kiekio išsaugojimui
Soil is required to maintain the qualitative productivity of ecosystems. However, soil management itself can influence the changes in soil stability and productivity. The decrease in organic matter is mainly related with low organic matter inputs. Thus, accumulated humus then is intensively mineralized or dehumified. The questioning of farmers have indicated that in agricultural practice short crop rotation of three-course (45 %) and 4-year crop rotation (36%) with more nutrient exhausting crops are the most dominant. It was also indicated, that more active in the research knowledge implementation have been young farmers (20-30-year-old, 45 % of the questioned farmers), less knowledge applicable have been middle age farmers (41-50-year-old, 22 % of the questioned farmers). However, it was estimated that there have been the tendency that along the increase in humus soil structure and stability of aggregates have been increasing. Thus, the content of water stable aggregates have had the tendency to increase due to increase in organic matter content (r = 0.70). It was indicated, that content of stable aggregates in soil has the tendency to be increasing along the increase in soil organic carbon content. Plant by-residues have had no significant effect on humus content, thus, have been supporting to maintain humification and mineralization processes in balance. For that, it could be concluded that fertilization with organic matter as well as keeping of crop rotation the optimization of organic matter content is a progressive expectation maintaining soil stability and productivity
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89478
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.73 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.