Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89476
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Gavenauskas, Algirdas;Dautartė, Anželika;Gegužis, Ramūnas
Title: Organinių granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įtaka bulvėms, jas auginant pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus
Other Title: Effect of organic granular poultry manure fertilizers on potatoes, grown by the national agricultural product quality system requirements
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 182-185
Date: 2016
Keywords: Bulvės;Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos;Nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistema;Derlius;Cheminė sudėtis;Potatoes;Granular poultry manure fertilisers;the National agricultural product quality system;Yield;Chemical composition
Abstract: Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje, atlikus organinių granuliuotų paukščių mėšlo trąšų įtakos bulvėms, jas auginant pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus, tyrimus, nustatyta, kad paukščių mėšlo granuliuotos trąšos Friendly Poop ir Activit esminiai padidino bendrą ir prekinį bulvių derlių bei prekinio derliaus išeigą, o esminiai sumažino sėklinių bulvių derlių. Granuliuotos paukščių mėšlo trąšos iš esmės bulvių gumbuose padidino sausųjų medžiagų, krakmolo, nitratų ir azoto kiekį. Granuliuotas paukščių mėšlo trąšas palyginus su mėsinių galvijų mėšlo komposto trąšomis, iš esmės padidino bendrą ir prekinį bei pašarinių bulvių gumbų derlių, o esminių bulvių prekinio derliaus išeigos skirtumų nenustatyta. Tręšimas komposto trąšomis Agrolinija-GRAN-6, palyginti su paukščių mėšlo granuliuotomis trąšomis, bulvių gumbuose iš esmės sumažino sausųjų medžiagų ir krakmolo, bet iš esmės padidino nitratų kiekį, o azoto, fosforo ir kalio kiekiui esminės įtakos neturėjo. Patręšus Activit trąšomis iš esmės padidėjo bulvių prekinis derlius, bet iš esmės sumažėjo sėklinių bulvių, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis. Paukščių mėšlo trąšų formos neturėjo esminės įtakos bendram ir pašarinių bulvių derliui bei prekinio derliaus išeigai. Bulves patręšus Activit trąšomis iš esmės, palyginti su tręšimu Friendly Poop trąšomis, bulvių gumbuose padidėjo nitratų ir kalio, o sausųjų medžiagų, krakmolo, azoto ir fosforo kiekiui esminės įtakos paukščių mėšlo trąšų formos neturėjo
The research of organic granular poultry manure fertilisers effect on potatoes grown by the national agricultural product quality system requirements, carried out at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis University, has showed the significant increase of total and marketable yield and significant decrease of seed potatoes yield due to the application of granular poultry manure fertilisers Friendly Poop and Activit. Granular poultry manure fertilisers significantly increased amount of dry matter, starch, nitrates and nitrogen in potatoes tuber. Comparison of granular poultry manure fertilisers and beef cattle composted manure fertilisers shoved the significant increase of total, marketable and feed potatoes tuber yield due to the positive effect of investigated fertilisers, but had no significant effect on output of potatoes marketable yield. Application of compost fertilisers Agrolinija-GRAN-6 compared to the poultry manure granular fertiliser, significantly decreased the amount of dry matter and starch, significantly increased the amount of nitrates and had no significant effect on amount nitrogen, phosphorus and potassium in potatoes tuber. Application of Activit fertilisers significantly increased the potatoes marketable yield, at the same time decreasing the seed potatoes yield, compared to application of Friendly Poop. The forms of poultry manure fertilisers had no significant effect on total and feed potatoes yield and output of marketable yield. Application of Activit fertilisers significantly, compared to application of Friendly Poop fertilisers, increased the amount of nitrates and potassium in potatoes tuber. The forms of poultry manure fertilisers had no significant effect on amount of dry matter, starch and phosphorus
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89476
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

120
checked on Dec 5, 2021

Download(s)

13
checked on Dec 5, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.