Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89473
Type of publication: Straipsnis nerecenzuojamoje Lietuvos konferencijos medžiagoje / Article in non-peer-reviewed Lithuanian conference proceedings (P2c)
Field of Science: Ekonomika / Economics (S004)
Author(s): Mickūnienė, Ieva
Title: Valstybės skolos valdymo modeliavimas
Other Title: Modeling of public debt management
Is part of: Jaunasis mokslininkas 2016 [elektroninis išteklius] : socialiniai mokslai : studentų mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys Akademija, 2016
Extent: p. 26-30
Date: 2016
Abstract: Valstybėje esant ribotiems finansiniams ištekliams, valstybės būtinoms išlaidoms viršijant pajamas, susidaro skirtumas, kuris turi būti dengiamas skolintomis lėšomis. Valstybei skolinantis, visi susikaupę finansiniai įsipareigojimai formuoja valstybės skolą. Valstybės skolinimasis daugelyje šalių yra neišvengiamas ir suprantamas dalykas, tinkamu metu pasiskolintos lėšos, investuojamos į svarbiausias valstybės sritis, leidžia valstybėms stabilizuoti ekonominę padėtį, tačiau skolinimasis ir susikaupusi skola bei palūkanos už ją gali tapti didele našta valstybės biudžetui bei apsunkinti ekonomikos plėtrą. Planuodama savo pajamas ir išlaidas, vyriausybė turi tinkamai apsvarstyti savo pajėgumą skolintis ir vykdyti finansinius įsipareigojimus ateityje. Siekiant sužinoti finansines galimybes, turi būti analizuojamas valstybės mokumas, įvertinama skolos našta. Todėl labai svarbu nustatyti skolos vertinimo kriterijus, sudaryti vertinimo modelius ir jais vadovautis. Nustatytas valstybės gebėjimas vykdyti finansinius įsipareigojimus ir tinkamai sudarytas skolos valdymo modelis padėtų įvertinti skolos naštą valstybei, skolos rizikingumą. Valstybės skolos vertinimo ir valdymo klausimus savo moksliniuose darbuose aptaria, bei įvairius su jais susijusius aspektus nagrinėja K. Matuzevičiūtė, K. Montvilaitė ir D. Ruplienė (2015), C. Gomes, M. Carlos ir F. Henrique (2014), C. R. Corina (2013), C. Dritsaki (2013), V. Liesionis ir M. Račkauskas (2012), C. M. Reinhart, C. R, Reinhart ir K. S. Rogoff (2012), F. M. Martin (2009), J. Čiburienė, M. Povilaitis (2005), Ž. Karazijienė, A. Sabonienė (2009) ir kiti autoriai. Nors valstybės skolos valdymo klausimus nagrinėja daug mokslininkų, tačiau pasigendama inovatyvių valstybės skolos valdymo sprendimų ir jų modeliavimo
The aim of this article is to create a model of public debt management. Although the public debt management is an issue for many scientists, but there is a lack of innovative public debt management solutions and modelling. In order to create a model of public debt management it is essential to analyse the theoretical concepts and to determine the most important criteria which can be used to measure the public debt. Having analysed the scientific literature it has been found that in order to create an effective model of public debt management it is necessary to pay attention to many aspects, such as a structure of public debt, qualitative and quantitative indicators, growth rates and trends of usage of public debt, the period of debt payment and the morality to future generations. It was made a model of public debt management in which is offered to accomplish: analysis of public debt structure and public debt indicators, the comparison of the public debt indicators to the limits of Lithuania, public debt admissibility assessment by the public debt growth rates, analysis of trends of usage by public debt of Lithuanian, assessment of public debt by intergenerational debt morality index. In accordance with this model of public debt management it is possible to analyse various aspects of the public debt and to assess the size of the public debt and its management
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89473
http://dspace.lzuu.lt/handle/1/4440
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.98 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record

Page view(s)

22
checked on Sep 30, 2019

Download(s)

4
checked on Sep 30, 2019

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.