Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89470
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDrutelienė, Gintarė-
dc.contributor.authorButkus, Ričardas-
dc.coverage.spatialLT-
dc.date.accessioned2019-05-18T02:27:39Z-
dc.date.available2019-05-18T02:27:39Z-
dc.date.issued2016-
dc.identifier.issn18221823-
dc.identifier.otherVDU02-000050998-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12259/89470-
dc.description.abstractPagal ekonominės veiklos rūšis 2014 m. daugiausia profesinių ligų Lietuvoje nustatyta apdirbamojoje gamyboje – apie 28,0 %, iš kurių didžioji dalis tenka medienos apdirbimo įmonėms. ES įvairiose medienos apdirbimo sektoriaus šakose dirba 2,9 milijono žmonių, o vien tik baldų sektoriuje dirba beveik 1,5 milijono įvairiausių profesijų atstovų. Daugelio autorių tyrimai rodo, kad šiame sektoriuje didžiausias darbuotojų sveikatos problemas sukelia didelis triukšmas ir užterštumas dulkėmis. Mūsų atliktų tyrimų rezultatai rodo, kad triukšmo ekspozicijos vertės medienos apdirbimo cechuose prie medienos pjovimo, šlifavimo, gręžimo ar frezavimo įrenginių yra daugiau kaip 80 dBA net kai dirbama tik 6 val. Skirtingose įmonėse ekspozicijos vertės būna didesnės net apie 10 dBA tose pačiose operacijose, o to pagrindinės priežastys yra techninės (visi įrenginiai vienoje patalpoje, nėra triukšmą sugeriančių ar sklaidą slopinančių priemonių, susidėvėję įrenginiai ir pan.). Vidutinės dulkių koncentracijos buvo iki 1 mg·m-3 (didžiausioji nustatyta prie šlifavimo įrenginio – 1,85 mg·m-3). Tirtose įmonėse triukšmui mažinti reikia detalesnių tyrimų ir triukšmo sugerties ar sklaidos slopinimo priemonių projektavimolt
dc.description.abstractAccording to the 2014 data of Lithuania‘s clasification of economic activities the largest part of occupational diseases are in manufacturing- aproximately 28, 0 %, and timber manufacure takes the biggest part. 2.9 million people work in various timber manufacturing fields in EU, and 1.5 million of variuos employees work in furniture manufaturing. Scientific surveys show that in the mentioned sector the main health problems of employees is caused by noise exposure and dust pollution. The results carried out by the author indicates that the noise exposure value of wood sawing, grinding, drilling or milling equipment can be more than 80 dBA, even if work is performed only 6 hours. In various companies exposure value is higher about 10 dBA in the same operations, and technical reasons prevail (all devices are in the same facilities, lack of noise absorbtion or diffusion depressant devices, deteriorated equipment and so on.). The average dust concentration was up to 1 mg · m-3 (the maximum was recorded next to the peak grinding machine - 1.85 mg · m-3). In order to efficiently reduse noise in the researched companies, it is necessary to perform detailed surveys as well as noise absorption or noise reduction design processesen
dc.description.sponsorshipVytauto Didžiojo universitetas-
dc.description.sponsorshipŽemės ūkio akademija-
dc.format.extentp. 9-12-
dc.language.isolt-
dc.relation.ispartofŽmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016-
dc.subjectMedienos gaminiailt
dc.subjectKenksmingi veiksniailt
dc.subjectTriukšmaslt
dc.subjectDulkėslt
dc.subjectWood productsen
dc.subjectHarmful factorsen
dc.subjectNoiseen
dc.subjectPMen
dc.subject.classificationStraipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)-
dc.subject.otherAplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)-
dc.titleTriukšmo ir dulkėtumo medienos gaminių įmonėse tyrimailt
dc.title.alternativeInvestigation of noise exposure and particulate matter concentration in wood processing companiesen
dc.typeresearch article-
dcterms.bibliographicCitation17-
dc.date.updated2016-05-11T14:03Z-
local.object{"source": {"code": "vdu", "handle": "50998"}, "publisher": {"other": ["Akademija"], "list": false}, "db": {"clarivate": false, "scopus": false, "list": false}, "issn": ["1822-1823"], "code": "P1e", "subject": ["T004"], "country": "LT", "language": "lt", "area": "T", "original": true, "pages": 4, "sheets": 0.286, "timestamp": "20160511140315.0", "account": {"year": 2016, "late": false}, "na": 2, "nip": 0, "affiliation": [{"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "28709FA0A43AA783912ED1874F91DFF7", "lname": "Drutelienė", "fname": "Gintarė", "status": "0", "name": "Drutelienė, Gintarė"}, {"contribution": 0.5, "aip": 1, "rel": "aut", "org": [{"create": true, "contribution": 0.5, "name": "Vytauto Didžiojo universitetas", "id": "111950396", "level": "0", "type": "uni", "research": "1", "status": "1", "unit": {"name": "Žemės ūkio akademija", "id": "09", "level": "1", "type": "aka", "research": "1", "status": "1"}}], "id": "1C52F544AA68B21DF5CDEDF62836416D", "lname": "Butkus", "fname": "Ričardas", "status": "1", "orcid": "0000-0002-7155-337X", "name": "Butkus, Ričardas"}]}-
local.typeP-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.deptŽemės ūkio akademija-
crisitem.author.deptŽemės ūkio inžinerijos fakultetas-
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications
Show simple item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

31
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.