Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89467
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Kibirkštienė, Inga;Jasinskas, Algirdas;Mieldažys, Algimantas;Minajeva, Aleksandra
Title: Triukšmo tyrimas medienos smulkintuvo LAIMET HP-21 operatoriaus darbo aplinkoje
Other Title: Noise study of wood chipper LAIMET HP-21 operator working environment
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 13-16
Date: 2016
Keywords: Triukšmas;Darbo aplinka;Medienos atliekos;Noise;Working environment;Wood waste
Abstract: Tyrimai rodo, kad 23-29 % medienos apdirbimo pramonės darbuotojų patiria klausos sutrikimus dėl triukšmo poveikio. Yra žinoma, kad didžioji dalis medienos apdirbimo įrangos sukelia 89-108 dBA triukšmą. Tyrimui naudotas bazinis medienos smulkintuvas LAIMET HP-21, skirtas visų rūšių medienos ir kitos biomasės medžiagų smulkinimui. Gautas produktas tinkamas šildymui, dirbamos žemės padengimui, kompostui, kraikui, popieriaus gamybai. Smulkintuvas pritaikytas visiems 20-200 AG galios traktoriams, kabinamas prie trijų taškų pakabinamos sistemos ir yra varomas tiesiogiai traktoriaus galios tiekimo velenu. Šis ir panašūs įrenginiai turi kūginius sraigtinius peilius, kurie gana efektyviai ruošia geros kokybės skiedras. Mūsų tyrimai rodo, kad smulkintuvo operatoriaus darbo vietoje bendras triukšmo lygis kinta 93-105 dBA ribose ir priklauso nuo smulkintuvo veleno sūkių, stiebų skersmens ir kitų parametrų. Tokie triukšmo lygiai akivaizdžiai viršija leistinas normas, todėl turi būti parinktos ir taikomos darbuotojų apsaugos nuo triukšmo priemonės
Studies show that 23–29 % of wood industry workers suffer hearing loss due to noise exposure. It is known that the majority of woodworking equipment causes 89–108 dBA noise. The purpose of this study was to assess the noise exposure of the used a base wood chipper LAIMET HP-21 intended for chopping all types of wood and other biomass materials. The obtained product is suitable for heating, in covering cultivated land, as compost, animal litter, paper manufacturing. This wood chipper is adapted for all 20-200 HP tractors mounted to the three-point harnesses system and is directly driven by the tractor's supply shaft. This and similar devices have a conical screw blade, which efficiently produces splinter free and even high-quality chips. Our research shows that the operator's position in the overall noise levels exceeds 93-105 dBA range and depends on the shaft speed, stems diameter and other parameters. Such noise levels significantly in excess of the permitted levels, therefore must be required a higher level of ear protection, regardless of length of exposure
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89467
Affiliation(s): Vilniaus technologijų ir dizaino kolegija
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.53 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats

Page view(s)

62
checked on Sep 7, 2020

Download(s)

12
checked on Sep 7, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.