Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89459
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Vinclovaitė, Gintarė;Čingienė, Rasa;Juostas, Antanas
Title: Traktorių parko atnaujinimo tyrimas ekologiniu požiūriu
Other Title: Ecological analysis of tractors depot renovation
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 17-20
Date: 2016
Keywords: Žemės ūkio technika;Traktorius;Oro tarša;Emisija;Husbandry machinery;Tractor;Air pollution;Emission
Abstract: Traktoriai yra pagrindinė galios tiekimo priemonė žemės ūkyje. Didėjant traktorių ir kitų žemės ūkio mašinų parkui į aplinką vis daugiau išmetama įvairių teršalų. Šiandieniniai aplinkosauginiai reikalavimai verčia technikos gamintojus ir naudotojus mažinti degalų sąnaudas ir deginių emisiją. Didžiausias dėmesys skiriamas anglies monoksido (CO), azoto oksidų (NOX), nesudegusių angliavandenilių (HC) ir suodžių (PM) emisijos sumažinimui. Straipsnyje analizuojama Lietuvos traktorių rinka ir jos atnaujinimo įtaka aplinkos taršai. Išanalizavus Lietuvos Respublikos traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registre įregistruotų traktorių duomenis ir įvertinus juos pagal traktorių, kurių variklių išmetamieji teršalai atitinka direktyvos 2000/25/EB reikalavimus, galima teigti, jog Lietuvoje naudoti traktoriai sudaro 81 proc. visų įregistruotų traktorių, o išmetamųjų teršalų normos viršija leistinas ribas
Tractors are the main source of power supply in agriculture. The rise of tractor and other farming machinery stock releases more and more various pollution. Recent enviroment requirements enforce machinery manufacturers and users to decrease their fuel expenses and emissions. The main attention is for reduction of nitrous oxide and smut emission. This article analyzes Lithuanian tractor market and its‘ renewal influence to the enviroment poluttion. After analyzing Lithuanian Republic tractor self-propelled, husbandry machinery and trailer registry recorded tractor data and rated them by tractors which engines emissions meets directive 2000/25/EB requirements. It can be said that tractors exploited in Lithuania consists of 81% of all registered tractors while emission rates exceeds permissible limits
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89459
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.06 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

52
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.