Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89457
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Pečkaitienė, Rimantė;Vilkevičius, Gediminas
Title: Suvirintojų darbo aplinkos veiksnių tyrimas žemės ūkio bendrovėse
Other Title: Investigation of the welders‘ work environment factors in the agricultural companies
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 32-35
Date: 2016
Keywords: Darbuotojų sauga ir sveikata;Profesinės ligos;Žemės ūkis;Rizikos veiksnys;Rizikos vertinimas;Occupational safety and health;Occupational diseases;Agriculture;Risk factor;Risk assessment
Abstract: Suvirinimo darbai yra viena iš sričių, kur darbuotojai gali patirti ūmų arba lėtinį poveikį sveikatai. Elektros srovė ir suvirinimo metu išsiskiriantys dūmai yra dažniausiai analizuojmi suvirintojų darbo aplinkos rizikos veiksniai. Suvirintojus jų darbo aplinkoje veikia ir daug kitų rizikos veiksnių, kurių tyrimui turėtų būti skiriama daugiau dėmesio. Pagal susirgimų skaičių žemės ūkis patenka į dažniausiai įmonėse diagnozuojamų profesinių ligų trejetą. Tokių veiksnių nustatymas ir tyrimas ypač aktulus atliekant suvirinimo darbus šios ekonominės veiklos įmonėse. Parengtiniam suvirintojų darbo aplinkos tyrimui pasirinktas stebėjimo metodas. Toliau tyrimas tęstas anketinės apklausos metodu. Anketos sudarytos remiantis parengtinio tyrimo metu gautais duomenimis, mokslinių tyrimų metodologija ir kitų tyrėjų patirtimi. Straipsnyje aptariami tyrimo metu nustatyti rizikos veiksniai atliekant suvirinimo darbus žemės ūkio bendrovėse, pasiūlytos apibendrintos šių veiksnių prevencijos priemonės
Welding works is an area where workers may suffer acute or chronic effect on their health. Current and welding fume are the most frequently analysed risk factors of the welders’ wok environment. Welders are affected by many other risk factors in their wok environment therefore greater attention should be paid at the investigation of these factors. Agriculture appears in three of the economic activities there occupational diseases are diagnosed most frequently. Identification and investigation of these factors is particularly relevant for welding works performed in the agricultural companies. The observation had been chosen as the method the preliminary investigation of the welders’ wok environment. Further investigation has been extended by the interview. The questionnaires have been prepared using results of the preliminary investigation and with the reference to research methodology and experience of other researchers. The risk factors identified in the activities of welding in agricultural companies are discussed and preventive measures for these factors are proposed in this article
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89457
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.38 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

62
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

14
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.