Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89451
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Vadyba / Management (S003)
Author(s): Navasaitienė, Stasė;Bahanik, Marharyta
Title: The specific character of online investigations in the research of social entrepreneurship
Other Title: Online metodo taikymas socialinio verslo tyrimuose
Is part of: Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai = Management theory and studies for rural business and infrastructure development: mokslo žurnalas / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas. Akademija., T. 38, nr. 1 (2016)
Extent: p. 48-57
Date: 2016
Note: WOS:000439328500005
Keywords: Socialinis verslas;online tyrimo metodai;interneto-paneliniai tyrimai;Social entrepreneurship;online research;internet-panel
Abstract: Socialinis verslas tampa svarbiu socialiniu-ekonominiu institutu. Socialinio verslo plėtros ir išsivystymo lygio analizė ir vertinimas gali būti atliekamas naudojant offline ir online sociologinio tyrimo metodus. Šio straipsnio aktualumą sudaro tai, kad socialinio verslo tyrimuose sociologinės informacijos rinkimas online (internetiniu) metodu turi tam tikrą specifiką. Šio tyrimo tikslas yra išryškinti online metodo taikymo specifiką socialinio verslo tyrimuose. Tyrimo metodika yra orientuota į keletą teorinių prielaidų: 1) atskleisti online metodo taikymo galimybes socialinio verslo tyrimuose; 2) aprašyti online metodo taikymo privalumus ir trūkumus tiriant skirtingus socialinio verslo modelius; ir 3) išryškinti online metodo organizavimo ir vykdymo specifiką socialinio verslo tyrimuose. Siekiant atrinkti konkrečius mokslinius rezultatus, panaudota mokslinių šaltinių monografinė ir deskriptyvinė analizė, turinio ir meta- bei lyginamoji analizė. Tyrimo rezultatai rodo, kad online metodas leidžia efektyviai vykdyti mokslinius tyrimus, automatizuojant duomenų rinkimo ir įvedimo stadiją, atsakymus tiesiogiai persiunčianti į elektroninę duomenų bazę, išvengiama apklausėjų darbo bei duomenų kodavimo netikslumų
Social entrepreneurship is an important socio-econonic institute. At present the research the specific character implementation investigations social entrepreneurship according to online methods of collection sociologic information is vital. The essence of the problematic situation lies in the expansion of employment of online-interrogations in sociologic investigations. The problem of research has been how according to online methods the specific character of research of social entrepreneurship from the position of economic, legal and sociologic aspects can be revealed. The aim of the research has been to represent the specific character of organization and conducting of online investigations in the research of social entrepreneurship. The task of the research has been to reveal the opportunities of sociologic research of social entrepreneurship according to the methods of online research. The methodology of the research is based on monographic and descriptive analysis, content and meta-analysis of scientific sources and is oriented towards the revelation of the opportunities of research of social entrepreneurship according to the methods of online research taking into consideration the advantages and limitations of the research of the given type. The results of the conducted research indicate that the methods of on-line research enable to conduct the research efficiently, by automating the field stage and stage of entry of sociologic information
Internet: https://www.vdu.lt/cris/bitstream/20.500.12259/89451/2/ISSN1822-6760_2016_V_38_1.PG_48-57.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.12259/89451
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:1. Straipsniai / Articles
Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml9.56 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Mar 5, 2020

Download(s)

10
checked on Mar 5, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons