Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89439
Type of publication: journal article
Type of publication (PDB): Straipsnis mokslo-populiarinimo leidinyje / Article in popular science editions (S6)
Field of Science: Istorija ir archeologija / History and archaeology (H005)
Author(s): Gražulevičius, Romas
Title: Profesorius V. A. Garbaras - gyvenimas skirtas žmonių saugos mokslo pažangai
Other Title: Life for progress of the human safety science
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 206-208
Date: 2016
Keywords: Prof. V.A. Garbaras;Gyvenimo epizodai;Mokslinė veikla;Tarptautinis bendradarbiavimas;Prof. V. Garbar;Life epizodes;Scientific activities;International collaboration
Abstract: Straipsnis skirtas Baltarusijos Valstybinės žemės ūkio akademijos profesoriaus Vladimiro Aleksiejevičiaus Garbaro (1936-2005) 80- sioms gimimo metinėms. Darbo tikslas – mokslo visuomenei pateikti kai kuriuos profesoriaus V.A. Garbaro gyvenimo ir mokslinės veiklos momentus, charakterizuojančius jį kaip ypatingą asmenybę bei gilų jo žmoniškumą. Mūsų teiginiai ir komentarai pagrįsti įspūdžiais bendraujant su juo gyvenimiškoje aplinkoje, mokslinėse diskusijose, rengiant bendrus mokslinius straipsnius, lankantis ūkiuose, gamtosauginiuose bei rekreaciniuose objektuose. Straipsnyje pateikti vaizdai iš Vladimiro Aleksiejevičiaus vaikystės, jo kančių konclageryje, sunkios jaunystės Poliesėje. Pateikiami jo mokslinės veiklos epizodai, analizuojama profesoriaus sukurtos pavojingų zonų teorijos reikšmė mokslui bei praktinei žmonių veiklai. Aprašomi kai kurie buvę bendradarbiavimo su Lietuvos žemės ūkio universiteto Profesinės saugos ir inžinerijos vadybos katedra (Antano Stulginskio Universitetas) epizodai
The article is dedicated to professor of the Belarusians State Agricultural Academy Vladimir Aleksiejevich Garbar (1936-2005) on his 80th birth anniversary. The aim is to recognise the scientific community with some of the Professor V.A. Garbar life and scientific activity moments that characterize him as an outstanding personality, and his humanity. Our statements and comments are based on the impressions in dealing with him in everyday environment, scientific discussions, and co-authorship in scientific articles as well as visiting nature preserving and recreational objects, and farms. This paper presents the Vladimir Aleksiejevich childhood, including his suffers in German concentration camp and difficult youth in Poliesje. His research activity episodes are presented. The dangerous zone theory created by the professor is analysed for value to science and practical human activity, and some episodes of cooperation with the Department of Occupational Safety and Engineering Management, Lithuanian University of Agriculture (Antano Stulginskio University) are discussed
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89439
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml6.78 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

25
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

6
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.