Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89434
Type of publication: Straipsnis Clarivate Analytics Web of Science ar/ir Scopus / Article in Clarivate Analytics Web of Science or / and Scopus (S1)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Avižienytė, Dovilė;Brazienė, Zita;Romaneckas, Kęstutis;Marcinkevičius, Antanas
Title: Efficacy of fungicides in sugar beet crops
Other Title: Fungicidų efektyvumas cukrinių runkelių pasėliuose
Is part of: Žemdirbystė = Agriculture / Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Aleksandro Stulginskio universitetas. Akademija, (Kėdainių r.), T. 103, Nr. 2 (2016)
Extent: p. 167-174
Date: 2016
Keywords: Derlius;Kokybė;Beta vulgaris;Cercospora beticola;Erysiphe betae;Quality;Ramularia beticola;Yield
Abstract: Rudmargė ir baltuliai yra žalingiausios cukrinių runkelių ligos Europoje. Tyrimų tikslas – įvertinti grybinių ligų intensyvumą ir įvairių naujausių fungicidų bei jų dozių efektyvumą cukrinių runkelių pasėliuose Lietuvoje. Trumpalaikis lauko eksperimentas buvo atliktas 2012 ir 2013 m. LAMMC Rumokų bandymų stotyje. Eksperimento dirvožemis – paprastojo išplautžemio (IDg8-p) vidutinio sunkumo priemolis. Fungicidai Impact (v. m. flutriafolas), Opus (v. m. epoksikonazolas), Artea (v. m. propikonazolas + ciprokonazolas), Folicur (v. m. tebukonazolas), Opera N (v. m. piraklostrobinas + epoksikonazolas) buvo purkšti vieną kartą – cukrinių runkelių lapų ligų plitimo pradžioje (rugpjūtį), ir du kartus – cukrinių runkelių lapų ligų plitimo pradžioje (rugpjūtį) ir praėjus mėnesiui (rugsėjį). Tyrimų duomenimis, cukrinių runkelių pasėliuose labiausiai plito grybinės ligos rudmargė (Cercospora beticola) ir baltuliai (Ramularia beticola), mažiau – miltligė (Erysiphe betae). Fungicidų išpurškimas 19,8–81,8 ir 71,8– 91,8 proc. sumažino rudmargės ir baltulių pasireiškimo intensyvumą. Efektyviausi nuo rudmargės ir baltulių buvo fungicidai Opus ir Impact. Pakartotinis visų tirtų fungicidų išpurškimas dažniausiai nebuvo pranašesnis už vienkartinį. Efektyviausias nuo miltligės buvo fungicidas Opus, išpurkštas du kartus. Įvairių fungicidų veikliosios medžiagos dažniausiai neturėjo esminės įtakos cukrinių runkelių šakniavaisių derlingumui ir cukringumui. Vienkartinis fungicido Artea 0,5 l ha-1 išpurškimas ir fungicidų Opus 1,0 l ha-1 bei Folicur 1,0 l ha-1 išpurškimas du kartus iš esmės sumažino priemaišų (kalio, natrio, alfa-amino azoto) kiekį cukrinių runkelių šakniavaisiuose, palyginus su nepurkštais laukeliais
Cercospora and ramularia leaf spot are the most damaging fungal diseases of sugar beet in Europe. The aim of the current study was to evaluate the severity of fungal diseases and the efficacy of various fungicides and their doses in sugar beet crops in Lithuania. A short-term field experiment was carried out in 2012 and 2013 at Rumokai Experimental Station, Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry on a moderately heavy loam Hapli- Epihypogleyic Luvisol (LVg-p-w-ha). Fungicides Impact (a.i. flutriafol), Opus (a.i. epoxiconazole), Artea (a.i. propikonazole + cyproconazole), Folicur (a.i. tebuconazole), Opera N (a.i. pyraclostrobin + epoxiconazole) were applied as a single application at the beginning of the disease occurrence (in August) and as a double application, with one spray at the beginning of the disease occurrence (in August) plus a second spray one month later (in September). The experimental results showed that the main fungal diseases in the sugar beet crops tested were Cercospora beticola and Ramularia beticola. Erysiphe betae was of minor severity. The application of fungicides significantly decreased the severity of cercospora and ramularia leaf spots by on average 19.8–81.8% and 71.8–91.8%, respectively. The most effective fungicides were Opus (a.i. epoxiconazole) and Impact (a.i. flutriafol). A single or double application of all the investigated fungicides had essentially the same effect. The most effective against powdery mildew was fungicide Opus, treated twice. Various active ingredients of the fungicides had insignificant effect on sugar beet yield and sucrose content in the roots
Internet: http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/05/103_2_str22.pdf
http://www.zemdirbyste-agriculture.lt/wp-content/uploads/2016/05/103_2_str22.pdf
Affiliation(s): Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija
Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Rumokų bandymų stotis
Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml10.85 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations 5

2
checked on Feb 27, 2021

Page view(s)

108
checked on Dec 10, 2020

Download(s)

16
checked on Dec 10, 2020

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.