Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89423
Type of publication: research article
Type of publication (PDB): Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Agronomija / Agronomy (A001)
Author(s): Marcinkevičienė, Aušra;Čepulienė, Rita;Velička, Rimantas;Kosteckas, Robertas;Kosteckienė, Silvija
Title: Dirvožemio biologinių savybių palyginimas skirtingose agrocenozėse
Other Title: The Comparison of Soil Biological Properties in the Different Agroceonosis
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 141-144
Date: 2016
Keywords: Agrocenozės;Ureazė;Sacharazė;Aktyvumas;Agroceonosis;Urease;Saccharase;Activity
Abstract: Tyrimai atlikti 2011–2013 m. Aleksandro Stulginskio universiteto (ASU) Bandymų stotyje karbonatingame sekliai glėjiškame išplautžemyje (Сalc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol). Tyrimų tikslas – palyginti dirvožemio fermentų (ureazės ir sacharazės) aktyvumą daugiamečių žolių, žieminių kviečių, žieminių ir vasarinių rapsų bei ilgalaikio juodojo pūdymo agrocenozėse. Stipriausias fermento sacharazės aktyvumas (vidutiniškai 30,7 mg gliukozės 1 g dirvožemio per 48 h) nustatytas dirvožemyje, kuriame augintos daugiametės žolės. Silpniausias fermentų ureazės ir sacharazės aktyvumas nustatytas juodojo pūdymo dirvožemyje. Dirvožemyje, kuriame augo vasariniai rapsai, vidutinis sacharazės aktyvumas nustatytas nuo 29,2 iki 33,3 % stipresnis negu auginant žieminius kviečius ir žieminius rapsus. Dirvožemio fermento ureazės aktyvumas skirtingose agrocenozėse priklausė nuo judriojo fosforo ir bendrojo azoto kiekio dirvožemyje, o sacharazės aktyvumas – nuo organinės anglies ir augalų šaknų biomasės kiekio dirvožemyje
Field experiments were conducted in 2011–2013 at the Experimental Station of the Aleksandras Stulginskis University on a Сalc(ar)i – Endohypogleyic Luvisol. The objective of this study was to compare the activity of soil enzymes (urease and saccharase) in the perennial grasses, winter wheat, winter and spring oilseed rape, long-term bare fallow agroceonosis. The highest activity of enzyme saccharase was observed in the soil, where perennial grasses were grown (on average 30.7 mg glucose 1 g-1 soil 48 h-1). The weakest enzymes urease and saccharase activity was determined in the soil of bare fallow. The stronger activity of saccharase (from 29.2 to 33.3%) was found in the soil, where spring oilseed rape were grown, compared to the soil, where winter wheat and winter oilseed rape were grown. The activity of soil urease in the different agroceonosis depended on the content of mobile phosphorus (2011 – r = 0.94, P < 0.05; 2012 – r = 0.93, P < 0.05; 2013 – r = 0.89, P < 0.05) and total nitrogen (2011 – r = 0.97, P < 0.01; 2013 – r = 0.94, P < 0.05). The activity of soil saccharase depended on the content of organic carbon (2011 – r = 0.97, P < 0.01; 2012 – r = 0.76, P < 0.05; 2013 – r = 0.91, P < 0.05) and biomass of plant roots (2011 – r = 0.97, P < 0.01; 2012 – r = 0.93, P < 0.05; 2013 – r = 0.95, P < 0.05)
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89423
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.39 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

59
checked on Jun 6, 2021

Download(s)

9
checked on Jun 6, 2021

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.