Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89417
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Aplinkos inžinerija / Environmental engineering (T004)
Author(s): Rudzianskaitė, Aurelija
Title: Gruntinio vandens tyrimai karsto zonoje
Other Title: Investigation of groundwater in karst zone
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 127-129
Date: 2016
Keywords: Gruntinio vandens lygis;Mineralinis gruntas;Durpė;Groundwater level;Mineral soil;Peat soil
Abstract: Jautriausiai į meteorologinių sąlygų pokyčius reaguoja arčiausia žemės paviršiaus esantis gruntinis vanduo. Dėl šiltėjančių žiemų sumažėjo įšalo trukmė ir gylis, dažni atodrėkiai didina vandeningojo horizonto mitybą žiemą. Darbo tikslas – remiantis ilgalaikiais tyrimais nustatyti gruntinio vandens režimo kaitos ypatumus karsto zonoje. Gruntinio vandens režimo tyrimai atlikti 1995-2013 m. aktyvaus karsto zonos moreniniuose priesmėliuose ir smėlinguose lengvuose priemoliuose bei durpėje, Biržų r. Lyglaukių ir Paežerių k. 1 gręžinys (jo gylis h=5,7 m) įrengtas durpėje per 20 m nuo smegduobės, 2 gręžinys (h=8,8 m) – mineraliniame grunte (priesmėliuose ir smėlinguose lengvuose priemoliuose), prie smegduobyno (keleto, senų susijungusių smegduobių). Smegduobės seniai susidariusios, uždurpėjusios ir apaugusio medžiais bei krūmais. Gruntinio vandens lygio svyravimai daugiausiai priklausė nuo grunto. Vanduo esantis durpėje buvo arčiau (vidutinis metinis lygis svyravo nuo 61 iki 174 cm) žemės paviršiaus, mineraliniame grunte – giliau (309-584 cm). Stipresnis koreliacijos ryšys tarp metinių kritulių kiekio ir gruntinio vandens lygio svyravimų buvo mineraliniame grunte (r2=0,416, tapsk.= 3,48>t95%=1,74), tuo tarpu durpėje šis ryšys buvo silpnesnis (r2=0.185, tapsk.=1.96 >t95%=1.74). Gruntinio vandens lygio kilimo tendencija nustatyta vasarį, balandį ir gruodį
Long-term data (1995-2013) on hydrological regime change of the groundwater situated in moraine moraine sandy loam and peat soil in Lithuanian karst zone presented in the article. The aim of the paper is on the basis of long-term groundwater studies to determine the water level trends. To evaluate groundwater level, two wells were installed in different types of soil: in peat soil well 1 and in mineral soil wells 2. Well 1 (h=5.7 m) was installed near the ditch 20 m from a sinkhole, well 2 (h=8.8 m) was installed near the sinkhole (the few old merged sinkholes). The sinkhole peat – filled, overgrown with trees and shrubs, it is dry in the summer. Groundwater level fluctuations mainly dependent on the ground type. The nearest land surface groundwater level (61-174 cm) was measured in peat soil (well 1), in mineral soil (well 2) was deeper (309-584 cm).Correlation between data of the annual precipitation and groundwater level in mineral soils (r2=0.416, tact.= 3.48>t95%=1.74) was more significant than in peat soils (r2=0.185, tact.=1.96 >t95%=1.74). The widest fluctuations of groundwater level occurred in mineral soil (well 2). According to Mann-Kendall test the groundwater level significantly increased in February, April and December. In winter the thickness and duration of seasonal freezing decreases, frequent thaw increased feeding of the aquifer
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89417
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml7.22 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

54
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.