Please use this identifier to cite or link to this item:https://hdl.handle.net/20.500.12259/89414
Type of publication: Straipsnis recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje / Article in peer-reviewed Lithuanian international conference proceedings (P1e)
Field of Science: Ekologija ir aplinkotyra / Ecology and environmental sciences (N012)
Author(s): Pekarskas, Juozas;Kernagis, Rimvydas
Title: Organinių granuliuotų trąšų lokalaus įterpimo įtaka vasariniams kviečiams, juos auginant pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus
Other Title: Effect of local fertilisation with organic granular fertilizers on spring wheat, grown by the national agricultural product quality system requirements
Is part of: Žmogaus ir gamtos sauga 2016 : 22-osios tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos medžiaga = Human and nature safety 2016 : proceedings of the 22nd international scientific-practice conference / Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba, Lietuvos mokslų akademija. Akademija, 2016
Extent: p. 178-181
Date: 2016
Keywords: Vasariniai kviečiai;Granuliuotos organinės trąšos;Nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistema;Derlius;Derliaus struktūros elementai;Winter wheat;Granular organic fertilisers;National agricultural products quality system;Yield;Elements of yield structure
Abstract: Atlikus Aleksandro Stulginskio universiteto Bandymų stotyje priemolio sekliai glėjiškame karbonatingame išplautžemyje – IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc), kuris buvo šarmiškas, vidutinio humusingumo ir kalingumo, didelio fosforingumo, bendro azoto nustatyta 0,121 %, o mineralinio azoto 0–60 cm dirvožemio sluoksnyje prieš vasarinių kviečių sėją rasta 6,12 mg kg-1, organinių granuliuotų trąšų lokalaus įterpimo įtakos vasariniams kviečiams, juos auginant pagal nacionalinės žemės ūkio produktų kokybės sistemos reikalavimus, tyrimus, nustatyta, kad lokalus vasarinių kviečių tręšimas granuliuotomis organinėmis trąšomis iš esmės padidino grūdų derlingumą, 1000 grūdų masę bei hektolitro svorį, išaugo ilgesni kviečių stiebai ir varpos, nustatytas didesnis sėklų skaičius varpoje bei didesnė vienos varpos grūdų masė, palyginti su netręštais kviečiais, bet neturėjo esminės įtakos grūdų drėgnumui. Patręšus lokaliai granuliuotomis paukščių mėšlo trąšomis Friendly Poop gautas ženkliai mažesnis grūdų derlingumas, palyginti su granuliuotomis mėsinių galvijų mėšlo komposto trąšomis Agrolinija-GRAN. Patręšus Friendly Poop trąšomis ir palyginus su tręšimu granuliuotomis mėsinių galvijų mėšlo trąšomis, išaugo žymiai aukštesni kviečių augalai, bet ženkliai trumpesnės varpos, bet esminių sėklų skaičiaus varpoje ir vienos varpos grūdų masės skirtumų nenustatyta
The results of organic granular fertilizer local fertilisation effect on spring wheat, grown according to the national agricultural products quality system requirements investigation, carried out at Experimental Station of Aleksandras Stulginskis university IDg8-k (Calc(ar)i-Epihypogleyic Luvisol – LVg-p-w-cc soil, which was alkaline, with medium amount of humus and potassium, high – of phosphorus, total nitrogen found 0.121% and mineral nitrogen in 0-60 cm soil layer before sowing found 6.12 mg kg-1, showed that significantly increased yield of grain, weight of 1000 grain and weight of hectolitre, as well as increased the length of stems and ears, leaded to higher number of seeds per ear and weight of one ear, compared to the unfertilized wheat, but had no significant effect on grain humidity. Local application of granular poultry manure fertilisers Friendly Poop leaded to significant decrease of yield compared to granular cattle manure compost fertilisers Agrolinija-GRAN. Fertilisation with Friendly Poop fertilisers, compared to granular cattle manure fertilisers, stimulated grow of higher plants with shorter ears, but had no significant effect on number of grain per ear and weight of one ear grains
Internet: https://hdl.handle.net/20.500.12259/89414
Affiliation(s): Vytauto Didžiojo universitetas
Žemės ūkio akademija
Appears in Collections:Universiteto mokslo publikacijos / University Research Publications

Files in This Item:
marc.xml8.31 kBXMLView/Open

MARC21 XML metadata

Show full item record
Export via OAI-PMH Interface in XML Formats
Export to Other Non-XML Formats


CORE Recommender

Page view(s)

64
checked on Dec 11, 2020

Download(s)

12
checked on Dec 11, 2020

Google ScholarTM

Check


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.